• -
  • -
  • -

مصطفی امینی هستم؛ متولد روز جمعه 23 آذر 1363، در شهر تهران.... علایق و زمینه های فعالیت من مهندسی و مدیریت اطلاعات و دانش مهندسی و مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت تجاری سازی پژوهش، مشاوره و آموزش

اگر میخواهید بیشتر با من آشنا شوید از لینکهای زیر استفاده کنید؛