همکاری

پژوهش
 • شناسایی، استخراج و تعیین اولویت های پژوهشی در صنعت ICT
 • تعریف پروژه ها و طرح های پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی متناسب با نیاز سازمان
 • مدیریت و نظارت بر پروژه ها و طرح های پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی
 • انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی
 • تیم سازی برای انجام پروژه های پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی
 • مستندسازی دانش و تجارب خبرگان و پروژه ها
مشاوره
 • مطالعه، نظارت و ارزیابی پروژه های فناوری اطلاعات و مدیریت دانش
 • مشاوره، راه اندازی و پشتیبانی از پروژه های فناوری اطلاعات و مدیریت دانش
 • مشاوره کسب و کار و بازار
 • مشاوره مدیریت برای انتخاب راهکارهای سازمانی و نرم افزارهای سازمانی
 • طراحی و تهیه اسناد RFP و طرح تجاری و پروپوزال فروش
 • تحلیل و طراحی مدل کسب و کار (Business Model)
 • طراحی مدل های مفهومی (Conceptual Model)
 • مشاوره مدیریت در حوزه های مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM)، مدیریت دانش (KM)، سازمان 2.0 (Enterprise 2.0) و . . .
 • مشاوره مدیریت در حوزه آینده پژوهی و آینده نگاری فناوری اطلاعات و فناوری دانش
 • ارائه راهکارهای تجاری سازی محصولات و خدمات فناوری اطلاعات
 • تیم سازی و تامین نیروی انسانی متخصص در حوزه تجاری سازی، بازاریابی، فروش و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان
 • مشاوره در راهکارهای مدیریت فناوری اطلاعات (ITIL، eTOM و . . .)
آموزش
 • طراحی دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت
 • برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی ویژه سازمان ها در حوزه های:
  • مهندسی و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • مهندسی و مدیریت دانش
  • مدیریت اطلاعات و محتوا
  • سرویس های فناوری اطلاعات
  • آینده پژوهی در صنایع پیرامون مدیریت دانش
  • مهندسی و مدیریت فرآیند کسب و کار
نام:
ایمیل:
موضوع:
پیغام: