بیوگرافی

بسم ا... الرحمن الرحیم
مصطفی امینی هستم؛ متولد روز جمعه 23 آذر 1363، در شهر تهران...


علایق و زمینه های فعالیت
 • مهندسی و مدیریت اطلاعات و دانش
 • مهندسی و مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت تجاری سازی
 • پژوهش، مشاوره و آموزش


تفریحات
 • فوتبال
 • مطالعه کتاب
 • مسافرت


فلسفه زندگی و اندیشه ها و ارزش ها
 • فلسفه زندگی
  • زندگی، خوبی ، زیبایی.
  • دانا، توانا، پایدار.
 • اندیشه ها
  • ثقلین، درخت اندیشه و ریشه آن، عشق است.
  • اندیشه ی برخاسته از ثقلین (قرآن و عترت)، هادی عقل و عشق انسان است.
  • ضمانت خوبی، تعهد به ارزش است
  • کربلا؛ تجلی گاه زیبایی
  • کربلا، عصای موسی(ع) است.
 • ارزش ها
  • علم ، مقدم بر ثروت است
  • ثروت، فرزند علم است و هر دو، وسیله.
  • دانایی پایدار، توانایی پایدار.
  • دانایی مداوم، توانایی مداوم.

اولین المپیاد برنامه نویسی - دانشگاه جامع علمی کاربردی- خرداد 1391

دومین المپیاد رباتیک پیام نور – مازندران، محمود آباد – آذر 1390

اردوی مشهد - کانون فرهنگی هنری مسجد لیله القدر - تابستان 1389

سفر حج - شهریور 1385