آثار و تالیفات

مفاهیم کاربردی پایگاه داده ها
عنوان مفاهیم کاربردی پایگاه داده ها- به همراه آموزش SQL Server
حوزه تخصصی مدیریت اطلاعات - تحلیل و طراحی پایگاه داده - سیستم مدیریت پایگاه داده
وضعیت چاپ
شابک 9786001025655
نویسنده(ها) بهنام فقیه، رحمان عرشی زاده، مصطفی امینی، پیمان عاربی
انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
سال نشر 1393
قطع کتاب وزیری

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار
عنوان سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) -(Business Process Management System)
حوزه تخصصی مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) - مهندسی فرآیند کسب و کار (BPE) - تحلیل و طراحی فرآیند
وضعیت در حال چاپ
شابک -------
نویسنده(ها) مهدی نوروزی، مصطفی امینی
انتشارات
سال نشر 1393
قطع کتاب وزیری

سیستم مدیریت محتوای سازمانی آلفرسکو
عنوان سیستم مدیریت محتوای سازمانی آلفرسکو
حوزه تخصصی مدیریت اطلاعات - مدیریت محتوا - سیستم مدیریت محتوای سازمان
وضعیت در حال چاپ
شابک -------
نویسنده(ها) مصطفی امینی، مهرداد ساروخانی، مریم رضایی
انتشارات
سال نشر 1393
قطع کتاب وزیری

داده کاوی و مدیریت بر جرم
حوزه تخصصی -------
وضعیت -------
شابک -------
نویسنده(ها) -------
انتشارات -------
سال نشر -------
قطع کتاب -------
دانلود فهرست و مقدمه کتاب

همگرایی مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویس گرا «BPM & SOA»
عنوان همگرایی مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویس گرا
حوزه تخصصی مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) - معماری سرویس گرا (SOA) - همگرایی فناوری ها
وضعیت در حال ویراستاری
شابک -------
نویسنده(ها) مهدی نوروزی، مصطفی امینی
انتشارات -------
سال نشر 1393
قطع کتاب وزیری

مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت های «ICT -IT Management»
عنوان مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت های ICT
حوزه تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات - شرکت های فراهم کننده سرویس اپراتورهای مخابراتی و خدماتی
وضعیت در حال نگارش
شابک -------
نویسنده(ها) مصطفی امینی، سید محمدحسین حمیدی
انتشارات -------
سال نشر 1393
قطع کتاب وزیری

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات « Value Added Services»
عنوان خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات
حوزه تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات - خدمات ارزش افزوده فناوری اطلاعات - شبکه های پهن باند - اپراتورهای مخابراتی و خدماتی
وضعیت در حال نگارش
شابک -------
نویسنده(ها) مصطفی امینی، سینا فردی
انتشارات -------
سال نشر -------
قطع کتاب وزیری
دانلود فهرست و مقدمه کتاب

شبکه های اجتماعی مجازی
عنوان شبکه اجتماعی مجازی در خدمت سازمان
حوزه تخصصی مدیریت شبکه اجتماعی - رایانش اجتماعی - سازمان 2.0 (Enterprise 2.0)
وضعیت در حال ویراستاری
شابک -------
نویسنده(ها) مصطفی امینی، الهام شفیعی
انتشارات -------
سال نشر -------
قطع کتاب وزیری
دانلود فهرست و مقدمه کتاب

سیستم مدیریت محتوای پلون
عنوان سیستم مدیریت محتوای پلون- (Plone Content Management System)
حوزه تخصصی مدیریت اطلاعات - مدیریت محتوا - سیستم مدیریت محتوا وب (Web CMS)
وضعیت چاپ
شابک 9786006004761
نویسنده(ها) مصطفی امینی، سعیده ربیعی
انتشارات آتی نگر
سال نشر 1392
قطع کتاب وزیری

آلفرسکو و امنیت در آن
عنوان آلفرسکو و امنیت در آن- (سیستم مدیریت محتوای سازمانی Alfresco)
حوزه تخصصی مدیریت اطلاعات - سیستم مدیریت محتوا سازمانی (Enterprise CMS) - امنیت محتوا
وضعیت چاپ
شابک 9786006004754
نویسنده(ها) مصطفی امینی، مریم رضایی
انتشارات آتی نگر
سال نشر 1392
قطع کتاب وزیری

معماری اطلاعات
عنوان معماری اطلاعات - (Information Architecture)
حوزه تخصصی مدیریت اطلاعات - مدیریت محتوا - معماری اطلاعات
وضعیت چاپ
شابک 9786006004884
نویسنده(ها) مهدی نوروزی، مصطفی امینی
انتشارات آتی نگر
سال نشر 1393
قطع کتاب وزیری

تولید قوانین راستی آزمایی نرم افرار از روی توصیف مسئله، از مسائل مطرح در مهندسی نرم افزار است. از آنجا که آتاماتای زماندار یکی از روش های رسمی و توانمند در توصیف یک مسئله با قیود زمانی است، ما در این مقاله به ارائه روشی می-پردازیم که به وسیله آن می توان از توصیف های آتاماتای زماندار، قوانین راستی آزمایی را تولید کرد. این قوانین برای راستی آزمایی رفتار نرم افزاری که از روی توصیف مسئله ساخته می شود، استفاده می شود تا رفتار مخاطره آمیز نرم افزار را اعلام کند. روش ما سه مرحله دارد: (1) برای هر مولفه آتاماتای زماندار که مجموعه ای از حالات و گذارهای بامعنای آتاماتا را مشخص می کند، یک گزاره بر حسب حساب رخداد تولید می کنیم، (2) گراف دسترسی حالات آتاماتای زماندار به دست می آوریم که در آن ترکیب مخاطره آمیز حالات مشخص شده است، (3) برای هر ترکیب مخاطره آمیز حالات، یک گزاره بر حسب حساب رخداد با توجه به گزاره های بند 1 تعیین می کنیم. این گزاره ها، قوانین راستی آزمایی را تشکیل می دهند. در خاتمه با طرح یک مسئله، استفاده از روش فوق الذکر را در تولید قوانین راستی آزمایی نشان می دهیم.
از آنجایی که نمیتوان نقش دانش را در هوشمند کردن فعالیتها نادیده گرفت، بنابراین میتوان گفت هدف نهایی یک سیستم مدیریت دانش، به جریان انداختن دانش بهطور مؤثر و کارآمد و دخالت دادن دانش منتقل شده، در فعالیتها میباشد. در همین راستا، یکی از مفاهیم جدید و پیچیده در مدیریت دانش، تحلیل، طراحی و پیادهسازی سیستمهای مدیریت جریان دانش است. لذا این مقاله قصد دارد تا یک مدل مفهومیبرای سیستمهای مدیریت جریان دانش در سازمانها ارائه دهد. به علت پیچیدگی بحث و بهمنظور نزدیک تر شدن ایده پیشنهادی این مقاله به واقعیت، قبل از بیان ایده، پیش فرضهایی در نظر گرفته شده است. بنابراین بعد از بیان نکاتی که باید در تحلیل و طراحی اینگونه سیستمها مدنظر قرار بگیرند، مدل پیشنهادی ارائهشده است.
استفاده از شناسایی بر اساس فرکانس رادیویی بخصوص شناسایی بر اساس رادیو فرکانسهای سیار در صنعت در چند سال اخیر بسیار گسترده و مورد توجه قرار گرفته است. این تکنولوژی در پزشکی نیز مورد توجه قرار گرفته، به گونه ای که در بخشهای مختلف میتوان از آن استفاده کرد. ما در این مقاله ضمن معرفی RFID، به کارکردهای آن در صنعت پزشکی اشاره خواهیم کرد و یک ایده پیشنهادی برای استفاده از RFID در بیمارستان هوشمند ارائه خواهیم داد.
در تحقیقات و بررسیهای مختلف، اختلاف نظرهایی روی موضوع مدیریت دانش (از حیث مفهوم،کاربرد،درک محدوده آن و موضوعات مرتبط) وجود دارد. بنابراین ارائه راهکاری جهت درک هدف هر سیستم و طراحی مدلی کاملا یکپارچه بهعنوان چارچوب مدبریت دانش و بالتبع آن معماری نرمافزار سیستم مدیریت دانش حائز اهمیت خواهد بود. در همین راستا، تشخیص و ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار در موفقیت و یا شکست پروژهای مدیریت دانش لازم وضروری است. بدین منظور، این مقاله پس از مروری اجمالی بر روی مفاهیم پایهای مرتبط و تشریح یک چارچوب، یک معماری اصلاح شده برای نرمافزار سیستم مدیریت دانش بر مبنای این چارچوب، مفهوم SPOC، و مفهوم پورتال سازمانی پیشنهاد میکند. درواقع پورتال در این معماری نقش Front-Officeرا ایفا میکند و برای سازمان فقط یک درگاه ارتباطی جهت ارتباط با دارندگان دانش به وجود میآورد. برقراری چنین ارتباطی میتواند شامل روشها و شیوههای مختلفی باشد.
رفتارهای خردمندانه و هوشمندانه، رفتارهایی وابسته به دانش هستند، یعنی نمیتوان نقش دانش را در فعالیتهای حساس به دانش نادیده گرفت. یکی از فعالیتهای مهم که شدیداً به دانش وابسته است، تشخیص و درمان بیماری در مراکز بهداشتی- درمانی میباشد. در همین راستا، این مقاله قصد دارد تا پس از معرفی یک مفهوم کلیدی در به اشتراک گذاری دانش یعنی مفهوم جریان دانش بهعنوان یکی از اصلی ترین اهداف در حوزه مدیریت دانش، با ارائه یک مدل مفهومیبرای سیستم جریان دانش نقش و اهمیت آن را در مراکز بهداشتی درمانی نشان دهد. این بررسی میتواند کمک شایانی به محققان و توسعه دهندگان در طراحی و پیادهسازی سیستمهای جریان دانش در مراکز بهداشتی- درمانی داشته باشد.
برآیند پردازش هدفمند و روشمند دانش، دانش جدید، بصیرت و هوشمندی است. هوش و هوشمندی در سطوح مختلف سازمان دارای تجلیهای متنوعی میباشد. نتیجه پردازش نظام مند دانش استراتژیک در سازمانها، هوشمندی استراتژیک است. به هوشمندی استراتژیک میتوان با رویکردهای متعددی نگریست. یکی از این رویکردها، رویکرد پدافند غیرعامل است. بخش قابل توجهی از هوشمندی استراتژیک با رویکرد پدافند غیرعامل را قابلیت محوری با رویکرد پدافند غیرعامل تشکیل میدهد. هوشمندی و هوشیاری در مقابل سیگنالهای ضعیف تغییر، توان بقا و تعامل را برای سازمانهای مدرن افزایش میدهد. لذا برای رسیدن به یک ضریب هوشمندی قابل قبول باید بین گذشته، حال و آینده هم افزاییهای نظام-مند شکل داده شود تا برآیندهایی قدرت زا برای سازمان به ارمغان آورده شوند. مقوله هوشمندی استراتژیک به دنبال دستیابی به یک ضریب هوشمندی قابل قبول با توجه به شرایط زمانی، مکانی و وضعیتی سازمان است. از آنجایی که خلق و کشف قابلیتهای مدرن در سازمانها نیازمند پردازش دانشهای مرتبط با ماهیت سازمان است لذا هدف از این مقاله طرح مجموعه ای از قابلیتهای پدافند غیرعامل در سطح استراتژیک سازمان میباشد. این مقاله تلاش میکند تا از دیدگاه پردازش دانش به این قابلیتها بنگرد.
(مطالعه موردی: پلت فرم milWiki در ارتش ایالات متحده امریکا) هوشمندی استراتژیک دفاعی نتیجه پردازش مشارکتی و نظام مند دانشهای خبرگان استراتژیک یک سازمان دفاعی است. از آنجایی که دکترین نظامیجمهوری اسلامیایران، پدافندی است بنابراین در هوشمندی استراتژیک سازمانهای دفاعی ایران نمیتوان به پدافند غیرعامل بی تفاوت بود. لذا هدف از این مقاله تبیین نقش ویکیها برای پردازش مشارکتی دانش در شبکههای خبرگان راهبردی-دفاعی با تاکید بر خلق قابلیتهای پدافندی است. این مقاله معتقد است هر شبکه از خبرگان سازمانی، یک شبکه انسانی متشکل از منابع دانشی زنده است. از آنجایی که در این شبکههای دانشی، انسان اصلی ترین پردازنده دانش و موتور دانش پردازی به حساب میآید بنابراین میتوان از ویکیها برای تسهیل...
بدون شک امروزه فناوریهای نوین بهعنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح میباشند. در این میان، پیشرفتهای سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و در کنار آن گسترش فراگیر رایانه، اینترنت و همچنین توسعه دانش، وضعیت جدیدی را بر فضای اقتصادی جهان حاکم نموده، و باعث پدید آمدن تغییراتی بنیادین در نظریهها و فعالیتهای اقتصادی سنتی شده، و در نهایت منجر به خلق مفهومِ پذیرفته شده جهانیِ «اقتصاد دانایی محور» گشته است که برای تحقق، نیازمند «بنگاههای اقتصادی دانایی محور» میباشد. در کشور ایران نیز، این شکل از اقتصاد، طی سند برنامه چهارم توسعه بعنوان زیربنای آینده اقتصاد کشور قرار گرفته است. در همین راستا، یکی از مفاهیم نوین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، که تاثیر بسزایی در بهینهسازی تحلیل دادههای تجاری و افزایش سطح کیفی فرآیندهای تصمیم گیری در فعالیتهای اقتصادی داشته، و موجب توسعه روزافزون این فعالیتها در حوزههای مختلف اقتصادی گردیده است، مفهوم هوشمندی کسبوکار میباشد. هوشمندی کسبوکار، علاوه بر اصلاح فرآیندهای کسبوکار در بنگاههای اقتصادی، میتواند ایفاگر نقش مهمیدر توسعه کمیو کیفی این بنگاهها باشد. این مقاله پس از ارائه مطالبی درباره جایگاه تاثیرات پیشرفتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و جایگاه دانش در بنگاههای اقتصادی دانایی محور، به توضیح مفاهیم و تعاریف بنیادین هوشمندی کسبوکار، و تاثیرات آن بر توسعه فعالیت این بنگاهها پرداخته است.
(یک مدل پیشنهادی برای تحقق شعار ITU 2014 'باند پهن برای توسعه پایدار') امروزه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات از نقش توانمدساز بودن به نقش زیرساخت بودن ارتقاء یافته است و توسعه یک جامعه را بدون آن نمیتوان تصور کرد. میتوان گفت امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه ساز توسعه پایدار است. از این منظر، فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از راهکارهای مهم برای اصلاح سبک زندگی و بهبود کیفیت زندگی مردم جامعه است. در این میان با افزایش ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک جامعه، نیاز به پهن باند تر شدن زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی امری بدیهی محسوب میشود. از این دیدگاه، در قرن حاضر ارتباطات پهن باند زیرساخت توسعه پایدار در یک جامعه اطلاعاتی هستند که بستر بهبود کیفیت و سبک زندگی، تحول...
ارتش ایالات متحده امریکا یکی از پیشرفته ترین و پیش گام ترین ارتشهای جهان در موضوع مدیریت دانش نظامیاست. الگوها و راهکارهای ارتش و وزارت دفاع امریکا، در بنگاههای اقتصادی بزرگ از طرفداران خاص خود برخوردار است. این ارتش با راهکارهای نوآورانه مدیریت دانش خود توانسته است به ادبیات، مفاهیم و راهکارهای مدیریت دانش در بنگاههای اقتصادی نیز جهت دهد و باعث پیشرفتهای انکارناپذیری در زمینه مدیریت دانش سازمانی شود.
توجه به مسائل دینی و همچنین برگزاری مراسم مذهبی در درمان بیماریهای روانی مورد توجه روانپزشکان قرار گرفته است. این امر به گونه ای است که پزشکان غربی اذعان میدارند که دین به زندگی انسان معنا بخشیده و راه مقابله با مشکلات را که یکی از عوامل به وجود آورنده بیماریهای روانی است به انسان میآموزد. در مسجد الکترونیکی سعی بر این است که افراد مختلف را با مسجد و کارکردهای آن آشنا نموده و باعث ارتباط بیشتر آنان با مسجد فیزیکی شود. در این مقاله ضمن بررسی نقش دین و مذهب دردرمان بیماری ها، به بررسی پورتال جامع مسجد الکترونیکی و نقش آن در کمک به درمان بیماریهای روحی و روانی میپردازیم.
رفتارهای خردمندانه و هوشمندانه، رفتارهایی وابسته و حساس به دانش هستند. یعنی نمیتوان نقش دانش را از هوشمندی در فعالیتها نادیده گرفت. بنابراین امروزه مدیریت دانش و مباحث مرتبط به آن، بالاخص موضوع به اشتراک گذاری دانش مورد توجه محققان است. در همین راستا، این مقاله قصد دارد تا پس از معرفی دو مفهوم کلیدی در به اشتراک گذاری دانش یعنی مفهوم جریان دانش و مفهوم لجستیک دانش، ارتباط این دو مفهوم با همدیگر و بالتبع آن ارتباط این دو مفهوم با مدیریت دانش را تشریح کند. تبیین ارتباط سه مفهوم مدیریت دانش، جریان دانش و لجستیک دانش میتواند کمک شایانی به محققان و توسعه دهندگان فعال در حوزه سیستمهای مدیریت دانش نماید.
هوشمندسازی فعالیتها و تحویل هوشمندانه خدمات الکترونیکی یکی از دغدغههای مدیران سازمانهاست. در همین راستا، دخالت دادن مؤثر و هدفمند دانش در خدمات سازمانی یکی از مولفههای اصلی هوشمندی سازمان میباشد. بنابراین این مقاله قصد دارد تا رویکردی جدید بنام لجستیک دانش را برای تأمین دانش صحیح در زمان صحیح برای تحویل خدمات الکترونیکی بررسی کند. از آنجاییکه لجستیک دانش یک رویکرد عملیاتی به مدیریت دانش است، هدف از این مقاله معرفی کاربردهای سیستم لجستیک دانش در هوشمندسازی مبتنی بر دانش و اطلاعات زمینه ای در خدمات الکترونیکی سازمانهاست.
امروزه بسیاری از سازمانها و بنگاههای اقتصادی با حضور مفهوم کسبوکار الکترونیکی و بهکارگیری آن و با استفاده از اینترنت بهراحتی از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و در سایر کشورها به کسبوکار میپردازند و از این طریق محدوده بازار فروش محصولات (خدمات) خود را گسترش داده و مشتریان بیشتر و جدیدتری را بهمنظور کسب درآمد بیشتر جذب سازمان خود میکنند. از سوی دیگر، گسترش روز افزون شبکههای اطلاعاتی و روی آوردن بنگاههای اقتصادی به ارائه اطلاعات تجاری خود از طریق وب سایت و پورتال، سبب افزایش بیرویه حجم اطلاعات تجاری در دسترس در منابع متعدد توزیع شده گشته است، که این امر لزوم توسعه تکنیکهایی جدید و کارآ بهمنظور مدیریت و بازیابی هوشمند اطلاعات تجاری را بیش از پیش مطرح کرده است. عاملهای نرمافزاری هوشمند، موجودیتهایی نرمافزای هستند که با استفاده از مفاهیم مهندسی نرمافزار و تکنیکهای هوش مصنوعی برای مواجه با این مسائل در چند سال اخیر پا به عرصه کسبوکارهای نوین گذاشته اند. بر همین اساس این مقاله پس از ارائه تعریفی از کسبوکار الکترونیکی و بیان مفهوم عامل نرمافزاری هوشمند و معرفی کاربردهای آن در کسبوکار الکترونیکی بهمنظور تسهیل و بهبود فعالیتهای تجاری بنگاههای اقتصادی، به بررسی یک مورد کاربردی در شرکت ذوب آهن اصفهان میپردازد.
استفاده از فناوری اطلاعات در بهبود زندگی انسان روزبهروز بیشتر میشود. یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات در بیمارستان الکترونیکی است. بیمارستان الکترونیکی، باعث استفاده یکسان افراد بیمار در اقصی نقاط کشور از امکانات پزشکی میگردد. این روش علاوه بر ایجاد امکان کمک به بیمارانی که وقت و زمان فاکتور مهمیبرای درمان آنها است، در حوادث و بحرانها نیز میتواند کمک مهمیباشد. بنابراین در این مقاله به بررسی دو روش قابل پیادهسازی این نوع بیمارستان بالاخص بیمارستان سیار میپردازیم.
در جامعه اطلاعاتی امروزین، بنگاههای اقتصادی بهمنظور رقابت و توسعه فعالیتهای اقتصادی خود در فضای رقابتی و متغیر حاکم بر بازار جهانی، به دنبال امکانات، ابزارها و روشهایی بر مبنای فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. مفهوم هوشمندی کسبوکار یکی از رایج ترین اینگونه امکانات میباشد که به بنگاههای اقتصادی امکان جمع آوری، تبدیل، ایجاد، نگهداری، و انتقال دادههای صحیح و تحلیل سریع آنها در فرآیند تصمیم گیری را خواهد داد. لذا براساس اهمیت این مفهوم در جامعة اقتصادی، ما در این مقاله به شرح مفهوم هوشمندی کسبوکار از دو دیدگاه امور پردازشی دادهها و امور تصمیم گیری در بنگاههای اقتصادی بهمنظور توسعه فعالیتهای اقتصادی خواهیم پرداخت.
یکی از سیستمهای حساس به ایمنی که مورد استفاده ی بیماران دیابتی قرار میگیرد سیستم پمپ انسولین همراه یا CIIP است. یکی از مهمترین ویژگیهای سیستمهای حساس به ایمنی این است که ایمنی محیط خود را تضمین نمایند، زیرا رخ دادن خطا در این سیستمها اثرات جبران ناپذیری دربر خواهد داشت؛بنابراین این سیستمها باید به یک شیوه ی ایمن طراحی شوند. زیرا همواره هر نرمافزاری دارای یکسری نقصهای بالقوه خواهد بود. لذا ما در این مقاله با بهره گیری از یک رویکرد ترکیبی، با استفاده ازیک روش رسمیبصری و یک روش رسمیمتنی، راستی آزمای جدیدی برای سیستم CIIP طراحی میکنیم و از این طریق ویژگی ایمن بودن این سیستم را افزایش میدهیم. به همین منظور، برای توصیف رفتار طبیعی سیستم از یک رهیافت سه لایهای استفاده خواهیم کرد. برای توصیف بهتر راستی آزمای سیستم نیز، خواستههای امنیتی را به سه دسته مجزا از هم تقسیم کرده و سپس آنها را توصیف میکنیم.
دنیای مدرن را دنیای e یا دنیای کلیکی مینامند. به نظر میرسد این دنیا از دنیای e به دنیای v یا دنیای مجازی مهاجرت کند. در همین راستا امروزه شبکههای اجتماعی مجازی یکی از بسترهای کلیدی برای شکل گیری خدمات نوظهور در فضای سایبر محسوب میشوند. به علت استقبال چشمگیر مردم جهان از این رسانههای ارتباطی جدید به نظر میرسد این شبکهها زیرساخت منطقی مناسبی برای شکل گیری پدیدههای مجازی باشند. لذا این مقاله به دنبال بررسی فرصتهای نوظهور در بستر شبکههای اجتماعی مجازی با تاکید بر کلان روندهای رایج در این شبکهها میباشد.
در عصر دانایی محوری به اشتراک گذاری دانش از جمله مقولههای مهم در زمینه مدیریت دانشِ سازمانهای مدرن محسوب میشود. یکی از چالشهای مهم در مدیریت دانش و اشتراک گذاری دانش، تأمین دانش صحیح در زمان صحیح برای کارکنان دانشی و سرویسهای دانشی در سازمان است؛که این نیاز منجر به پیدایش یک مسیر تحقیقاتی نوین در مدیریت دانش به نام لجستیک دانش شده است. هدف از این مقاله معرفی مفهوم لجستیک دانش، بررسی جنبههای مختلف آن، و نقش آن در فرآیند تصمیم گیری سازمانهای مدرن میباشد. زیرا لجستیک دانش میتواند در کاهش اثرات منفی ناشی از عدم وجود دانش و یا به جریان نیافتن آن در سازمانها و افزایش قابلیت استفاده مجدد دانش بهطور مؤثر در مدیریت دانش سازمان مفید باشد و بدین طریق بهره وری سازمان را بهبود ببخشد.
یکی از روشهای مطرح برای وارسی نرمافزارهای حساس به ایمنی، پایش رفتار آنها در برابر سیاستها و قیود ایمنی است. لذا در این مقاله از یک رویکرد پیشنهادی چهار گامیو فرمال برای طراحی و ساخت پایشگر یک سیستم حساس به ایمنی به نام سیستم پمپ انسولین همراه (CIIP) استفاده میگردد. هدف نهایی از این رویکرد، خودکارسازی فرآیند تزریق انسولین کافی و به موقع به بیماران دیابتی بصورت مطمئن تر و ایمن تر است. همچنین درضمن پیشنهاد این رویکرد سودمند، یک مدل بصری جدید از رفتار و عملکرد این سیستم نیز ارائه میشود. یکی از مزایای این رویکرد، استخراج رفتارهای ناامن سیستم از طریق این توصیف بصری میباشد.
یکی از مهمترین عملیاتها در مقوله مدیریت دانش، عملیات دانش یابی میباشد. از جمله نقصهای موجود در حیطه ی این مسئله، عدم توجه به تغییرات حین اجرای فرآیندهای کسبوکار در سطح سیستمهای عملیاتی میباشد. لذا این مقاله برای رفع این نقصان به ارائه پیشنهاداتی بر مبنای مفاهیم فرآیند کاوی و تکنولوژی عامل گرا، برای یک معماری نرمافزار سیستم مدیریت دانش اقدام مینماید. با بهکارگیری عاملها بر مبنای مفهوم فرآیندکاوی، دانشی پیرامون فرآیندهای کسبوکار یک سازمان حاصل میشود که بواسطه هوشمندانه عمل کردن این عاملها از دقت عمل بسیار بالاتری برخوردار است زیرا به صورت پویا وخودمختار اثر تغییرات پیرامون سازمانها و فرآیندهای کسبوکارشان را حتی در حین اجرای فرآیندها لحاظ میکنند و از این طریق سازمانها را در انجام مدیریت بهترفرآیندهای کسبوکار یاری مینمایند.
سرمایه دانشی از جمله اجزای کلیدی سرمایههای فکری است که ارتباط تنگاتنگی با سرمایههای ساختاری و سرمایه رابطهای دارد. انتقال سیستماتیک داراییهای دانشی با توجه به ویژگیهای ساختار و خصیصههای حاکم بر ارتباط میان افراد مرتبط در یک تیم پروژه میتواند موجب بهبود عملکرد و تسریع انجام وظایف شود. هدف از این مقاله ارائه یک راهکار برای به جریان انداختن دانش افراد در یک تیم مجازی مدیریت پروژه است. بر این اساس پس از معرفی مفهوم جریان دانش و بررسی نقش سیستمهای مدیریت جریان دانش در کاهش ریسک تیمهای مجازی مدیریت پروژه، مدلی برای سیستمهای مدیریت جریان دانش ارائه میشود.
امروزه پیشرفتهای چشم گیری در فناوریهای محاسباتی همچون محاسبات سیار، محاسبات فراگیر و محاسبات همه جا حاضر انجام شده است. همراه با این پیشرفت ها، نیازهای جدیدی نیز در رابطه با استفاده از سیستمهای هوشمند در محیطهای سیار همچون کسبوکار سیار و دولت سیار مطرح شده اند. لذا در این مقاله، یکی از مفاهیم نوین در حوزه سیستمهای هوشمند به نام Mobile OLAP یا سیستم پردازش تحلیلی برخط سیار تشریح میشود. هدف از این مقاله معرفی و بررسی مفاهیم، معماریها و چالشهای مطرح در طراحی و پیاده-سازی سیستمهای OLAP سیار است.
با توجه به رشد روزافزون استفاده از دانش و دادهها در بین افراد، جوامع و سازمانها، دانش و ابزارهای آن روزبهروز در حال تبدیل شدن به یکی از نیازهای اساسی افراد و سازمانها بالاخص سازمانهای دانشی مدرن میباشد. یکی از این دانشها گرید و گریددانش است. بهطور کلی گرید یک سیستمیبه وجود میآورد که همه بتوانند توسط کامپیوتر شخصی خود از هر منبع موجود در دنیا در هر کجا که باشند استفاده کنند یعنی محدودیت مکانی نداشته باشند. گریددانش یک چارچوب نرمافزاری جهت فراهم کردن سرویسهایی برای طراحی و اجرای برنامههای داده کاوی توزیع شده در محیط گرید است. سازمان دانشی مدرن از جمله سازمانهای الکترونیکی یکی از جدیدترین و کلیدی ترین دستاوردهای عصر دیجیتال محسوب میشود و سازمانها را یاری میدهد تا سازمانها از یک سو فعالیتها و روالهای عملیاتی موجود خود را بهبود بخشند و از سوی دیگر پویایی خود را حفظ نمایند و علاوه بر آن با ایجاد بهینهسازی عملیاتی و ساختاری در نحوه عملکرد سازمانها تائیر مستقیمیبر زمان صرف شده، دقت، سهولت، هزینه و امنیت رعایت شده برای انجام کارها دارد و در مجموع موجب ارتقا بهره وری سازمانی میگردد. حال علی رغم مزایا و قابلیتهای گرید دانش در این سازمانها، چالشهایی نیز وجود دارد که تاثیر زیادی بر نحوه اجرای گرید دانش در آنها بوجود آورده و این چالشها افراد و سازمان را با مشکلات عدیده ای روبرو میسازند، در این مقاله بررسی چالشهای گرید دانش در سازمانهای دانشی مدرن ارائه میگردد.
وارسی مدل، ابزار کاربردی جهت اشکالزدایی خودکار سیستمهای واکنشی پیچیده مانند کنترل کنندههای جاسازی شده و پروتوکلهای شبکه میباشد. در وارسی مدل، سطح بالایی از توصیفات سیستم با نیازمندیهای درست منطقی مقایسه میشود تا ناسازگاریهای آن کشف شود. تکنیکهای سنتی (قدیمی) وارسی مدل جهت مدل سازی صریح زمان قابل پذیرش نمیباشند و برای استدلال سیستمهای بلادرنگ مناسب نمیباشند بنابراین آتاماتای زماندار جهت توصیف رفتار سیتمهای بلادرنگ معرفی شد از آنجایی که آتاماتای زماندار در زمره زبانهای ویژوال جهت توصیف رفتار سیستمهای بلادرنگ قرار دارد در این نوع زبانها بعضی از قیود سیستم قابل توصیف نمیباشند برای توصیف این قیود مجبور به استفاده از زبانهای متنی هستیم؛ما در این مقاله جهت توصیف قیودی که توسط آتاماتای زماندار قابل توصیف نیستند از حساب رخداد که در زمره زبانهای متنی قرار دارد استفاده میکنیم و همچنین نحوی شبیه سازی آتاماتای زماندار به حساب رخداد را نشان میدهیم.
امروزه حضور فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزههای مختلف سبب ایجاد تحولی اساسی در الگوهای توسعه پایدار شده است. تا بدان حد که منجر به پیدایش دیدگاه توسعه پایدار مبتنی بر ICT و بالتبع آن مفهوم توسعه دانایی محور شده است. هسته اصلی در توسعه دانایی محور، مدیریت دانش میباشد. از سوی دیگر یکی از مفاهیم نوین و پررونق در حوزه ICT، مفهوم هوشمندی کسبوکار است. به علت قرابت زیاد مدیریت دانش و هوشمندی کسبوکار به یکدیگر، خصوصاً به لحاظ ابزاری، متأسفانه افراد زیادی این دو مفهوم را یا باهم اشتباه میگیرند و یا این دو را معادل هم میدانند. اما این درحالی است که این دو در عین اینکه باهم شباهتها و تفاوتهایی دارند، برهمدیگر تأثیرگذار هستند. لذا این مقاله با درنظرگرفتن این مسائل به تأثیرات هوشمندی کسبوکار بر مدیریت دانش و بالتبع بر توسعه دانایی محور سازمانها میپردازد.
پیشرفت‏های گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه زمینهها، باعث شده تا مدیران امروز با انبوهی از اطلاعات باارزش و غیرقابل چشمپوشی مواجه گردند که این اطلاعات باید بهعنوان دادههای تجاری سیستم‏های مدیریت سازمان پاکسازی شده و مورد پردازش قرار گیرند. این اطلاعات پردازش شده در نهایت تبدیل به «دانش» قابل اطمینانی می‏شوند که ایفاگر نقشی مؤثر در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای مدیران هستند، و از همین روست که از اواخر قرن بیستم به بعد، شاهد افزوده شدن عبارت «دانشمحور» به بسیاری از مفاهیم مدیریتی از قبیل اقتصاد دانشمحور، جامعه دانشمحور، توسعه دانشمحور و...هستیم و می‏توان گفت امروزه دیگر جایگاه و نقش مدیریت دانش و سیستم‏های اطلاعات مدیریت بهخصوص سیستم‏های پشتیبان تصمیم، در موفقیت سازمانها امری اثبات شده تلقی می‏گردد. در این میان یکی از مفاهیم اصلی و پررونق سیستم‏های مدیریتی در جهان امروز، مفهوم هوشمندی کسبوکار بهعنوان یکی از کاربست پذیرترین سیستمهای پشتیبان تصمیم می‏باشد که به علت قرابت زیاد مدیریت دانش و هوشمندی کسبوکار، خصوصاً به لحاظ ابزاری، متأسفانه افراد زیادی این دو مفهوم را یا باهم اشتباه میگیرند و یا این دو را معادل یکدیگر میدانند. این درحالی ست که این دو در عین اینکه باهم شباهتها و تفاوتهایی دارند، برهمدیگر تأثیرگذار نیز هستند. لذا این مقاله با درنظرگرفتن این مسائل به بررسی جایگاه مدیریت دانش در هوشمندی کسبوکار بهعنوان یکی از زیرمجموعه‏های سیستم‏های پشتیبان تصمیم میپردازد.
هوشمندی کسبوکار در حقیقت نوعی سیستم پشتیبان تصمیم میباشد که بهطور سفارشی برای سازمانهای مختلف توسعه داده میشود. یکی از مهمترین تأثیرات بهکارگیری مفهوم هوشمندی کسبوکار در سازمانها، اصلاح و بهبود فرآیندهای کسبوکار آنها میباشد. از سوی دیگر، صنعت حملونقل یکی از صنایع استراتژیک و مهم برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است. همچنین اصلاح و بهبود در فرآیندهای تجاری در این سیستم، نقش بسزایی در بهبود کمیت و کیفیت محصولات (خدمات) عرضه شده دارد. زیرا از طریق کاهش هزینه حملونقل و بالتبع آن کاهش هزینه عرضه محصول تولیدی به بازارهای مصرف، میتوان توان رقابتی و توسعه اقتصاد ملی را افزایش داد. بر اساس اهمیت استراتژیک این صنعت و قدرت تأثیرگذار هوشمندی کسبوکار بر سازمانها، ما در این مقاله به بررسی کاربردها و تأثیرات هوشمندی کسبوکار در صنعت حملونقل و بهطور خاص در محدودۀ پایش و مانیتورینگ وقایعی که در این سازمانها رخ میدهند،خواهیم پرداخت.
(مطالعه موردی: سه سیستم مدیریت محتوای متنباز) از دیدگاه متنباز چالشها و دغدغههای متعددی در فرآیند انتخاب پلت فرم مناسب برای پیادهسازی نرمافزارهای مدیریت دانش سازمان وجود دارد. بعضی از آنها عبارتند از: (1) عدم وجود معیارهای مبتنی بر دیدگاه مدیریت دانش برای انتخاب سیستم متنباز مناسب، (2) عدم وجود یک مقایسه تطبیقی میان سیستمهای متنباز مبتنی بر کارکردهای مدیریت دانش و (3) کم توجهی به اشتراکات فرآیندی سیستم مدیریت محتوا و سیستم...
صنعت گردشگری در کشورهای پیشرفته مورد توجه خاصی قرار دارد. این صنعت ضمن ایجاد اشتغال و درآمدزایی، از تکمحصولی شدن کشورها نیز جلوگیری میکند. در این بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در معرفی و شناسایی و ارائه خدمات توریستی کمک شایانی به گردشگران میکند. در این مقاله به نقش تلفن همراه بهعنوان ابزاری از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری پرداخته میشود و راهکاری جدید در این زمینه ارائه میگردد. کلمات کلیدی: اکوتوریسم، پورتال سیار،...
(مطالعه موردی: یک مرکز تحقیقاتی) دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان، بدون برنامهریزی بهمنظور دستیابی به وضعیت دانشی موردنیاز جهت تحقق آن اهداف، امکانپذیر نیست. لذا برنامهریزی جهت ارتقاء موقعیت دانشی سازمان بهمنظور پر کردن شکاف دانشی میان وضعیت دانش موجود و مطلوب سازمان و تلاش در راستای رسیدن به نادانستهها با استفاده از مجموعه راهکارهای مدیریت دانش را برنامهریزی استراتژیک مدیریت دانش مینامند که یک گام بنیادین برای موفقیت مدیریت دانش و بهتبع آن پیشبرد اهداف دانشی سازمان میباشد. در مقاله حاضر، یک متدولوژی جامع برای برنامهریزی استراتژیک مدیریت دانش ارائه گردیده که ضمن شناخت و تحلیل نیازهای دانشی سازمان مبتنی بر فرصتهای محیطی و حوزههای کلیدی دانش سازمان، عوامل مؤثر در...
بهینهسازی حرکت جمعی ذرات از جمله الگوریتم‏های احتمالی مبتنی بر هوش جمعی جمعیت است که در سال‏های اخیر کارایی خوبی در حل مسایل مختلف داشته است. مهمترین مزیت این الگوریتم سادگی پیاده‏سازی و تعداد پارامترهای کم آن است. در برخی از مسایل بهینه‏سازی، زمان رسیدن به جواب بهینه بسیار مهم می‏باشد. به همین دلیل در این مقاله، روشی برای کاهش میزان زمان صرف شده برای همگرایی این الگوریتم ارائهشده است. در مسائل موردنظر، با توجه به نمودارهای خروجی تولید شده توسط الگوریتم اجتماع ذرات مشخص می‏شود که از یک تکرار به بعد الگوریتم همگرایی زیادی نخواهد داشت، بهعبارتدیگر همگرایی الگوریتم پایین می‏باشد که این می‏تواند نتیجه رسیدن به یک بهینگی محلی باشد. پس باکم کردن حجم ذرات در فضا، سرعت رسیدن به جواب را بالا برده‏ایم. روش پیشنهادی بر روی مجموعهای از توابع آزمایشی تست شده و با روشهای دیگر مقایسه شده است. نتایج بهدستآمده کارایی خوب این الگوریتم را نشان می‏دهد.
استفاده از نرمافزارهای بهینهسازی روزبهروز در صنعت جایگاه ویژهای پیدا میکند و علت آن نیز کم کردن هزینهها و همچنین به دست آوردن نقاط مطلوب برای هر صنعت میباشد. مهندسی برق- قدرت نیز از این امر مستثنی نبوده و اینگونه نرمافزارها در آن کارکرد خاص دارند. دستیابی به اهدافی چون جایابی (مکان بهینه) منابع تولید نیرو و یافتن بهترین شبکه توزیع نمونهای از کارکرد اینگونه نرمافزارها میتواند باشد. لذا در این مقاله با ارائه روشی جدید به حل مسئله جایابی نیروگاه با کمک نرمافزار متنباز ZIMPL پرداخته میشود.
(Business Intelligence (BI) for Industry) هوش تجاری (BI ) یک راهکار مبتکرانه و وابسته به داده (Data) است که ضریب هوشمندی کسب و کار سازمان ها را در مواجهه با بازار بهبود می بخشد. BI با جمع آوری داده های سازمان از نرم افزارهای مختلف و تجمیع آنها در یک پایگاه داده تحلیلی بستر داده لازم را برای سرویس های زیر فراهم می کند: (1) پیش بینی کسب و کار، (2) گزارش گیری از کسب و کار، (3) نظارت و پایش مستمر کسب و کار و (4) تحلیل چندبعدی کسب و...
(Knowledge Management Generations) در این میان ارتش امریکا به عنوان یکی از پیش گام های مدیریت دانش دفاعی در جهان که دستاوردهای آن وارد کسب و کارهای خصوصی نیز شده است، دارای یک مسیر بلوغ درس آمور و ارزشمند در حوزه مدیریت دانش دارد. مدیریت دانش این ارتش در مسیر تکامل خود نسل های متعددی را پشت سر گذاشته است. الگوها، مفاهیم و راهکارهای مدیریت دانش این ارتش با انجام اصلاحات و بومی سازی قابل استفاده در بنگاه های اقتصادی برزگ نیز می...
(Mobile OLAP Overview) یکی از روندهای جدی و کلیدی در حوزه کسب و کار، روند تحرک پذیری (Mobility) و تحرک پذیری هوشمند (Smart Mobility) است. یکی از پیامدهای همگرا شدن این روند با موضوع هوش تجاری (Business Intelligence-BI) بوجود آمدن مفهومی تحت عنوان هوش تجاری سیار (Mobile BI) است. یکی از ارکان هوش تجاری سیار، مقوله Mobile OLAP است. این ارائه به معرفی مفاهیم و انواع Mobile OLAP و بررسی چالش های پیرامون این موضوع می پردازد....
(Business Process Management System – BPMS ) فرآیند در یک سازمان شبیه به رگ های خون در بدن انسان است. معمولا داده های سازمانی در قالب و چارچوب فرآیندها در سازمان جریان می یابند. مدیریت بهینه فرآیندهای سازمان می تواند موجب عملکرد کسب و کار را بهینه کند و ارزش تجاری بیشتر و سریعتری را برای سازمان به ارمغان بیاورد. در همین راستا از تقاطع و برخورد نظام مدیریتی مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) و فناوری اطلاعات (IT)، سیستمی تحت عنوان...
(Using Web 2.0 for Knowledge Management Solutions) امروز از وب 2.0 به عنوان پلت فرم نسل دوم مدیریت دانش یاد می شود. فناوری های وب 2.0 با فراهم کردن بسترهای لازم جهت به اشتراک گذاری دانش (Knowledge Sharing) موجب افزایش حجم تولید دانش (Knowledge Generation) و بهبود کیفیت دانش (Knowledge Quality) می شوند. این ارائه به بررسی کاربرد و نقش فناوری های وب 2.0 در راهکارهای مدیریت دانش سازمانی از نگاه مدیریت دانش 2.0 (KM 2.0) می...
(New Knowledge Management: From Knowledge Flow To Knowledge Logistics) یکی از لوازم هوشمندسازی کسب و کارها، پردازش دانش است. بعد از نسل مدیریت دانش سنتی، نگاه جریان محور به مدیریت دانش اولویت یافت و این سیرتکامل به سمت لجستیک دانش در حال حرکت است. به بیان دیگر در مدیریت دانش سنتی، اولویت بر روی خود دانش بود اما در نسل جریان دانش اولویت بر روی به جریان انداختن دانش میان گره های دانشی است و نهایتا در لجستیک دانش (ترابری دانش) اولویت بر...
(Information Technology Applications for Enterprise Course) فناوری اطلاعات در سازمان ها می تواند نقش تسهیل کننده و حتی زیرساختی داشته باشد. اگرچه امروز کسب و کار سازمان ها به سرعت در حال فناوری محور (IT-based) شدن هستند. پررنگ تر شدن نقش فناوری اطلاعات در لایه های مختلف سازمان همچون لایه های Front-Office، Back-Office و Mid-Office موجب تغییرات جدید در رفتارهای سازمانی شده است. به عنوان نمونه، پیدایش مفاهیمی همچون Enterprise 2.0 ، Cloud-based Services ، Social Business و سایر موارد. این جزوه نقش و کاربرد فناوری اطلاعات در لایه های مختلف سازمان را بررسی کرده و تغییرات پدیدار شده از آن را معرفی می کند. این جزوه قابل استفاده برای درس های مدیریت فناوری اطلاعات و کاربرد فناوری...
(Information Technology Service Management (ITSM) Course) مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از ITIL v3 2011 به تحقق اهداف تجاری بنگاه های اقتصادی کمک می کند. ITIL به مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه سرویس محور نگاه می کند. ITIL کل چرخه حیات سرویس در یک سازمان را پوشش می دهد. این جزوه مراحل ITIL و فرآیندهای موجود در هر مرحله را تشریح می کند. این جزوه قابل استفاده برای درس های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری...
(Content Management System (CMS) Course) امروزه یکی از ارکان فضای مجازی، محتوا است. همچنین به جرات می توان گفت امروز محتوا یکی از دارایی های کلیدی بنگاه های اقتصادی است. مدیریت محتوا می تواند قدرت دسترس پذیری به اطلاعات سازمان را بهبود بخشد. بطور کلی دو نوع مدیریت محتوا وجود دارد: (1) مدیریت محتوای وب (Web Content Management) و مدیریت محتوای سازمانی (Enterprise Content Management). این جزوه علاوه بر مرور اصول مدیریت محتوا...
(Value Added Services for IT Course) تجارت الکترونیکی امروز، تجارت مبتنی بر سرویس است. تجارتی که به دنبال استفاده مجدد از بسترها و ریرساخت ها با استفاده از طراحی انواع سرویس ها است. سرویس های ارزش افزوده (VAS) از طریق عملی کردن ایده های نوآورانه موجب افزایش درآمد و بهره وری بنگاه های اقتصادی می شود. این جزوه با یک رویکرد تجاری، موضوعات مرتبط با خدمات ارزش افزوده فناوری اطلاعات را بررسی می کند. این جزوه قابل استفاده برای دروس...
(eCommerce Course) یکی از نشانه های تحول در تجارت الکترونیک پیدایش مدل های کسب و کار جدید همچون مدل های B2B2C ، M2M ، B2B2M و سایر انواع مدل ها می باشد. لذا این جزوه با یک رویکرد جدید به معرفی مفاهیم اولیه تجارت الکترونیک بالاخص تجارت اجتماعی (Social Commerce or s-Commerce) و تجارت الکترونیک M2M می پردازد. این جزوه قابل استفاده برای دروس مدیریت فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و طراحی کسب و کار الکترونیکی بالاخص در دانشگاه...
(ITIL and eTOM Framework Overview) eTOM و ITIL دو پدیده مدیریتی پر استفاده و پرطرفدار در صنعت ICT هستند. eTOM از نگاه فرآیند محور و ITIL از نگاه سرویس محور، فناوری اطلاعات و موضوعات پیرامونی آن را مدیریت می کنند. لذا این جزوه یک معرفی اجمالی از این دو مورد را تشریح می کند. این جزوه قابل استفاده برای دروس مدیریت فناوری اطلاعات، کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بالاخص در دانشگاه جامع علمی کاربردی...