داده؛ عنصر بنیادین در مدیریت دانش

یکی از روندهای مهم در مدیریت دانش نوین توجه ویژه به نقش داده در مدیریت دانش است. به عنوان نمونه، از منظر صنعت بیگ دیتا (Big Data)، شاخص های مرتبط با داده را به صورت زیر تشریح می کند. این صنعت مجموعه ای از فناوری ها و ابزارها است که داده ها را جمع آوری، پردازش و از طریق تحلیل و تفسیر تبدیل به بینش (Insight) می کند.

  1. حجم (Volume): منظور حجم روز افزون و سرسام¬آور داده به علت ارزان تر شدن سخت افزارها و نرم افزارهای تولیدکننده داده است. اما با این حال، داده در حال استراحت است
  2. سرعت و شتاب (Velocity): داده در حال حرکت و رشد سریع است. به بیان دیگر امروزه تولید و تحویل داده ها به ثانیه (Up-to-Second) شده است.
  3. تنوع و گوناگونی (Variety): امروزه منابع تولید و مصرف داده بسیار متنوع شده اند. منابعی همچون شبکه های اجتماعی، بلاگ ها و سایر امکانات. این امر موجب فرمت های متعدد: متن، صوت، ویدئو، تصویر و مالتی مدیا شده است یعنی ترکیبی از داده های ساختیبافته، نیمه ساختیافته و غیرساختیافته.
  4. صحت (veracity) : امروزه داده در شک و شبهه است و شناسایی داده های صحیح میان داده¬های انبوه دشوار و طاقت فرسا است.
  5. ارزش (Value) : همه کسب و کار ها به این باور رسیده اند که در میان داده ها ارزش تجاری (Business Value) نهفته است و فرصت های پنهان در داده ها برای تعریف محصولات و مدل های عملیاتی جدید مبتنی بر هوشمندی و بینش مشتری قابل استخراج و قابل استفاده هستند.
  6. تغییرپذیری (Variability) : امروزه از داده ها تفسیرهای مختلفی وجود دارد که مفاهمه و درک مشترک در این تفسیرها می تواند موجب همگرایی در فرصت های کسب و کار شود.
  7. نوسانات (Volatility): امروزه هزاران منابع داده ای جدید که در حال آنلاین شدن هستند. همچون انواع برنامه های کاربردی جدید، وب سرویس ها و رسانه های اجتماعی آنلاین.
  8. شکل 1 – شاخص های داده از نگاه بیگ دیتا