یکی از راهکارهای راه اندازی سیستم های مدیریت دانش استفاده از سیستم های مدیریت محتوا (CMS) است. سیستم مدیریت محتوای دیجیتالی یک سیستم نرم افزاری است که سرویس های نگهداری، سازماندهی و توزیع را برای مجموعه های دیجیتالی فراهم می کند. معمولاً از سیستم های مدیریت محتوا برای جمع آوری، ذخیره سازی، انتشار انواع اقلام محتوایی ساختیافته و غیرساختیافته استفاده می شود. به چند دلیل سیستم های مدیریت محتوا می توانند به پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش سازمانی کمک کنند: مشترکات مدیریت محتوا و مدیریت دانش: اشتراکات و همپوشانی های قابل توجهی میان فرآیند مدیریت محتوا و فرآیند مدیریت دانش وجود دارد. اگرچه در بعضی از مدل ها، تعداد و نوع مراحل فرآیند مدیریت دانش وسیع تر و کامل¬تر است اما...
مدیریت محتوا را می توان به صورت زیر تعریف کرد: مدیریت محتوا به معنای فرآیند جمع آوری (Collecting)، سازماندهی (Organizing)، طبقه بندی (Categorizing) و ساختاردهی (Structuring) منابع اطلاعاتی با هر نوع و فرمتی است بطوریکه این منابع اطلاعاتی می توانند ذخیره شوند، بازیابی شوند، منتشر شوند، به روز شوند و از هر طریق مناسبی مورد استفاده مجدد قرار بگیرند. امروز یک سیستم مدیریت محتوا با ویژگی های کامل، محتوا را از پذیرش تا انتشار در بر...
نویسنده های مختلف گام ها یا فازهای مختلفی را برای چرخه حیات محتوا (Content Lifecycle) پیشنهاد داده اند. بطور کلی می توان این گام ها را بصورت زیر جمع بندی کرد: خلق/توسعه محتوا (Creation/Development) بازنگری/ ویراستاری مجدد (Revision) توزیع (Distribution) بایگانی (Archiving) امکان دارد از مدلی به مدل دیگر فرآیندهای چرخه حیات، عمل ها، وضعیت محتوا و نقش های مدیریت محتوا با همدیگر فرق داشته...
محتوا (Content) ، مقوله ای از جنس اطلاعات (Information) است.یکی از تفاوت های داده و محتوا، معنای انسانی محتوا است. یعنی محتوا از دید یک انسان، معنا دارد اما داده پدیده ای بی معناست. محتوا معنای انسانی را که ممکن است بی مرتبط با کامپیوتر هم باشد را حفظ می کند. مهم ترین خصیصه محتوا جنبه انسانی (Human Aspect) است. محتوا به همراه خود یک هویت (identification) یا معنا (Meaning) را حمل می کند که توسط انسان قابل فهم است. یعنی محتوا یکسری چیزهای شهودی به همراه خود دارد که اگرچه برای انسان قابل فهم است اما برای پردازش از طریق یک کامپیوتر ناممکن است. محتوا، داده (Data) نیست. محتوا از جنس اطلاعات (Information) است. محتوا، اطلاعاتی است که برای کاربرد خاصی در نظر گرفته شده است. محتوا،...