سیستم مدیریت محتوا در خدمت مدیریت دانش

یکی از راهکارهای راه اندازی سیستم های مدیریت دانش استفاده از سیستم های مدیریت محتوا (CMS) است. سیستم مدیریت محتوای دیجیتالی یک سیستم نرم افزاری است که سرویس های نگهداری، سازماندهی و توزیع را برای مجموعه های دیجیتالی فراهم می کند. معمولاً از سیستم های مدیریت محتوا برای جمع آوری، ذخیره سازی، انتشار انواع اقلام محتوایی ساختیافته و غیرساختیافته استفاده می شود.

به چند دلیل سیستم های مدیریت محتوا می توانند به پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش سازمانی کمک کنند:

  1. مشترکات مدیریت محتوا و مدیریت دانش: اشتراکات و همپوشانی های قابل توجهی میان فرآیند مدیریت محتوا و فرآیند مدیریت دانش وجود دارد. اگرچه در بعضی از مدل ها، تعداد و نوع مراحل فرآیند مدیریت دانش وسیع تر و کامل¬تر است اما می توان اشتراکات قابل توجهی میان بعضی از مراحل مدیریت محتوا و مدیریت دانش کشف کرد. به عنوان مثال، فعالیت های جمع آوری، ارزیابی، ذخیره سازی، انتشار و بکارگیری از جمله فعالیت هایی هستند که مشترکاً در دو فرآیند مدیریت محتوا و مدیریت دانش وجود دارند.
  2. دانش به عنوان یک محتوای با ارزش: عده ای از مهندسان فناوری اطلاعات معتقدند از دیدگاه مدیریت محتوا می¬توان گفت: دانش، نوعی محتوا است. این نظر از این دیدگاه نشات می گیرد که 'یک محتوا بطور بالقوه قابلیت پالایش و تکامل در گذر زمان را دارد اما بالفعل شدن این قابلیت وابسته به مخاطب محتوا است'. اگرچه نقدهای قابل توجه ای به این دیدگاه هست اما از دیدگاه مدیریت محتوا می توان دانش را به این صورت تعریف کرد که: دانش، یک محتوای معتبر است که ارزش به آن افزوده شده است و بکارگیری آن می تواند موجب پیدایش بهبود در عملکرد شود. اگرچه به نظر می رسد تعریف دانش از دیدگاه 'دانش به عنوان محتوا' ناقص است حتی عده ای محتوا را همراه با انسان، فرآیند، فناوری و فرهنگ، یکی از مولفه های اصلی مدیریت دانش می دانند اما بنا بر یکسری شرایط محدودکننده، می توان این ایده را پذیرفت.
  3. داستان های موفقیت سیستم های مدیریت محتوا: داستان های موفقیت متعددی درباره استفاده از سیستم¬های مدیریت محتوا (بالاخص سیستم های مدیریت محتوا متن باز) برای پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش وجود دارد. به عنوان مثال، شکل زیر بازده سرمایه گذاری نرم افزارهای مدیریت دانش سازمانی در ایالات متحده امریکا را در بازه زمانی 2005-2012 میلادی نشان می دهد. همانطور که در این شکل مشخص است، پیش بینی می شود، فروش نرم افزارهای مدیریت محتوای سازمانی برای مدیریت دانش در سال 2012 میلادی نسبت به سال¬های گذشته ( سال2011 میلادی) ، 15% رشد داشته باشد.
  4. شکل 1- رشد فروش نرم افزارهای مدیریت محتوا برای مدیریت دانش سازمانی

    معتقدم از طریق مجهز کردن سیستم های مدیریت محتوا به یک بر جریان کار مناسب، آنها را مستعد پیاده¬سازی موفق سیستم های مدیریت دانش می کند.