یک تجربه در چند پروژه تجربه نگاری

به نظرم می رسد که برخلاف نظر عده ای از متولیان مدیریت دانش، پروژه های تجربه نگاری (پروژه های ثبت تجارب خبرگان) یکی از سخت ترین پروژه های مدیریت دانش هستند. دلایل این سخن به شرح زیر هستند:

  1. پیچیدگی پنهان: پروژه های تجربه نگاری خود را ساده نمایش می دهند و اما در عمل پیچیدگی های مهارتی خاصی دارند. متاسفانه بعضی از مدیران، تجربه نگاری را تا حد خاطره نویسی یا مصاحبه پایین می آورند و فکر می کنند هر کسی که وقت آزاد داشت! می تواند در ثبت تجارب خبره موفق باشد. این در حالی است که فرآیند تجربه نگاری (اخذ و ثبت تجربه خبره) دارای پیچیدگی های انتزاعی و تفکری خاصی است که عدم توجه به آنها می تواند سطح تجربه را تا سطح خاطره و حتی داده پایین بیاورد. موفقیت پروژه های مستندسازی دانش (تجربه نگاری) با روش مناسب (Right Method) اخذ و ثبت دانش بسیار مرتبط است.
  2. مهندس دانش، خبرنگار نیست: عده ای از مدیران پروژه های تجربه نگاری، تلویحا مقوله مهندس دانش و مهندسی دانش را معادل خبرنگاری می شناسند و تصور می کنند هر آن کس که خوش بیان تر بود مهندس دانش بهتری است. ارزش و اعتبار مهندس دانش به نگاه مهندسی او به دانش است و نه زبان چرب و لابی قوی ترش! مهندس دانش نیازمند مهارت هایی فراتر از یک خبرنگار است. مهندس دانش، خبرنگار نیست اما تسلط به مهارت های خبرنگاری می تواند در دستیابی او به دانش های غنی تر مفید باشند.
  3. لغت 'من' ، آفت پروژه های تجربه نگاری: تجربه نگاری یک فرآیند جمعی است (منظورم شامل تجربه نگاری فردی نیست). رایج است معمولا یک (یا چند) مهندس دانش را به یک (یا چند) خبره اختصاص می دهند و یا برعکس. یعنی این مهندس دانش متولی اخذ و ثبت دانش فرد خبره می شود. یعنی همه کارها را از صفر تا صد کار تجربه نگاری را انجام می دهد. گاهی این روند آفت تیم های مهندسی دانش می شود. این آفت، آفت تبدیل شدن لغت 'ما' به چندین لغت 'من'است. به بیان دیگر مفهوم همکاری و مشارکت در تیم مهندس دانش کم رنگ می شود. متاسفانه عده ای مدیران پروژه های تجربه نگاری با فرض اینکه این پروژه ها، چندان پیچیده نیستند، ضرورت کارتیمی در آنها را احساس نمی کنند.
  4. مهندس کم انگیزه معلول مدیر فرصت طلب: دیده می شود که بعضی از مدیران پروژه های تجربه نگاری علاقه زیادی به گذاشتن پاهایشان بر روی شانه های افراد موجود در تیم مهندسی دانش دارند!! و در جلسات هماهنگی از لغت 'من' زیاد استفاده می کنند. این کار موجب تضعیف روحیه و انگیزه مهندسان دانش در گذر زمان خواهد شد و قدرت تفکر انتزاعی آنها را نسبت به دانش های اخذ شده کم می کند. ظاهرا بعضی از مدیران پروژه های تجربه نگاری فراموش می کنند که مهندس دانش فردی فکور است و پس از مدتی کار کردن بر روی تجربه های اخذ شده، رابطه حسی با آنها برقرار می کند. ظاهرا بعضی از مدیران پروژه های تجربه نگاری، تاثیر هوش عاطفی بر کیفیت تجربه های مهندسی شده توسط مهندس دانش را فراموش کرده اند.