ابرهای دانش در شبکه های اجتماعی

برای مدیریت دانش 2.0 می توان عناوین مختلفی را نام برد. عناوینی همچون مدیریت دانش اجتماعی، مدیریت دانش باز و مدیریت دانش جمعی. این عبارت ها به معنای بی توجهی به جایگاه مدیریت دانش فردی و مدیریت دانش سنتی (مدیریت دانش 1.0 ) نیست بلکه به معنای پر رنگ تر شدن خرد جمعی در فرآیند مدیریت دانش است.

به نظر می رسد با درگیر شدن دیدگاه های مرتبط با محاسبات ابری، رسانه اجتماعی و مدیریت دانش مفاهیم نوظهوری همچون ابر دانش (Knowledge Cloud) و دانش به عنوان سرویس (KaaS) شکل گرفته است که مبتنی بر خرد جمعی و آزادی های اجتماعی موجود در محیط شیکه های اجتماعی، مجموعه ای از سرویس های دانشی نوین را فراهم می کنند.

بر این باورم که انسان های امروزی علاوه بر هویت فیزیکی خود در آینده نه چندان دور دارای یک هویت سایبری خواهند شد که این هویت، توزیع شده و پراکنده در فضای سایبری است. از آنجایی که همواره بخشی از هویت یک شی، دانستنی های اوست بنابراین این افراد دارای دانش هایی خواهند بود که متعلق به این هویت توزیع شده سایبری است. از آنجایی که این دانش ها در سرتاسر فضای سایبری توزیع شده و پراکنده هستند بنابراین هر شخص دارای یک ابر دانش شخصی (Personal Knowledge Cloud) خواهد شد. این موضوع در شبکه های اجتماعی مجازی پررنگ تر از سایر فناوری های وب است. صفحات شخصی افراد، محتواهای شخصی و اجتماعی منتشر شده، فیدبک های دریافت شده از محتواهای منتشر شده و ارتباطات افراد (و یک کلام، گراف اجتماعی افراد و دانش های مستقر در گره ها و یال های این گراف) ابر دانش شخصی افراد را شکل خواهند داد.

این موضوع برای سازمان ها هم صادق است. سازمان ها با بهره گیری از فناوری محاسبات ابری و درگیر شدن مدیریت دانش با این فناوری، ابرهای دانش سازمانی (Enterprise Knowledge Cloud) را شکل خواهند داد. بنابراین هر کس یا هر سازمانی که نیاز به دانش های خاصی داشته باشد می تواند با اتصال به این ابرها دانش و حتی قابلیت پردازش دانش ها را دریافت کند.