(Information Technology Applications for Enterprise Course) فناوری اطلاعات در سازمان ها می تواند نقش تسهیل کننده و حتی زیرساختی داشته باشد. اگرچه امروز کسب و کار سازمان ها به سرعت در حال فناوری محور (IT-based) شدن هستند. پررنگ تر شدن نقش فناوری اطلاعات در لایه های مختلف سازمان همچون لایه های Front-Office، Back-Office و Mid-Office موجب تغییرات جدید در رفتارهای سازمانی شده است. به عنوان نمونه، پیدایش مفاهیمی همچون Enterprise 2.0 ، Cloud-based Services ، Social Business و سایر موارد. این جزوه نقش و کاربرد فناوری اطلاعات در لایه های مختلف سازمان را بررسی کرده و تغییرات پدیدار شده از آن را معرفی می کند. این جزوه قابل استفاده برای درس های مدیریت فناوری اطلاعات و کاربرد فناوری...
(Information Technology Service Management (ITSM) Course) مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از ITIL v3 2011 به تحقق اهداف تجاری بنگاه های اقتصادی کمک می کند. ITIL به مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه سرویس محور نگاه می کند. ITIL کل چرخه حیات سرویس در یک سازمان را پوشش می دهد. این جزوه مراحل ITIL و فرآیندهای موجود در هر مرحله را تشریح می کند. این جزوه قابل استفاده برای درس های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری...
(Content Management System (CMS) Course) امروزه یکی از ارکان فضای مجازی، محتوا است. همچنین به جرات می توان گفت امروز محتوا یکی از دارایی های کلیدی بنگاه های اقتصادی است. مدیریت محتوا می تواند قدرت دسترس پذیری به اطلاعات سازمان را بهبود بخشد. بطور کلی دو نوع مدیریت محتوا وجود دارد: (1) مدیریت محتوای وب (Web Content Management) و مدیریت محتوای سازمانی (Enterprise Content Management). این جزوه علاوه بر مرور اصول مدیریت محتوا...
(Value Added Services for IT Course) تجارت الکترونیکی امروز، تجارت مبتنی بر سرویس است. تجارتی که به دنبال استفاده مجدد از بسترها و ریرساخت ها با استفاده از طراحی انواع سرویس ها است. سرویس های ارزش افزوده (VAS) از طریق عملی کردن ایده های نوآورانه موجب افزایش درآمد و بهره وری بنگاه های اقتصادی می شود. این جزوه با یک رویکرد تجاری، موضوعات مرتبط با خدمات ارزش افزوده فناوری اطلاعات را بررسی می کند. این جزوه قابل استفاده برای دروس...
(eCommerce Course) یکی از نشانه های تحول در تجارت الکترونیک پیدایش مدل های کسب و کار جدید همچون مدل های B2B2C ، M2M ، B2B2M و سایر انواع مدل ها می باشد. لذا این جزوه با یک رویکرد جدید به معرفی مفاهیم اولیه تجارت الکترونیک بالاخص تجارت اجتماعی (Social Commerce or s-Commerce) و تجارت الکترونیک M2M می پردازد. این جزوه قابل استفاده برای دروس مدیریت فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و طراحی کسب و کار الکترونیکی بالاخص در دانشگاه...
(ITIL and eTOM Framework Overview) eTOM و ITIL دو پدیده مدیریتی پر استفاده و پرطرفدار در صنعت ICT هستند. eTOM از نگاه فرآیند محور و ITIL از نگاه سرویس محور، فناوری اطلاعات و موضوعات پیرامونی آن را مدیریت می کنند. لذا این جزوه یک معرفی اجمالی از این دو مورد را تشریح می کند. این جزوه قابل استفاده برای دروس مدیریت فناوری اطلاعات، کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بالاخص در دانشگاه جامع علمی کاربردی...
(Business Intelligence (BI) for Industry) هوش تجاری (BI ) یک راهکار مبتکرانه و وابسته به داده (Data) است که ضریب هوشمندی کسب و کار سازمان ها را در مواجهه با بازار بهبود می بخشد. BI با جمع آوری داده های سازمان از نرم افزارهای مختلف و تجمیع آنها در یک پایگاه داده تحلیلی بستر داده لازم را برای سرویس های زیر فراهم می کند: (1) پیش بینی کسب و کار، (2) گزارش گیری از کسب و کار، (3) نظارت و پایش مستمر کسب و کار و (4) تحلیل چندبعدی کسب و...
(Knowledge Management Generations) در این میان ارتش امریکا به عنوان یکی از پیش گام های مدیریت دانش دفاعی در جهان که دستاوردهای آن وارد کسب و کارهای خصوصی نیز شده است، دارای یک مسیر بلوغ درس آمور و ارزشمند در حوزه مدیریت دانش دارد. مدیریت دانش این ارتش در مسیر تکامل خود نسل های متعددی را پشت سر گذاشته است. الگوها، مفاهیم و راهکارهای مدیریت دانش این ارتش با انجام اصلاحات و بومی سازی قابل استفاده در بنگاه های اقتصادی برزگ نیز می...