تولید قوانین راستی آزمایی نرم افرار از روی توصیف مسئله، از مسائل مطرح در مهندسی نرم افزار است. از آنجا که آتاماتای زماندار یکی از روش های رسمی و توانمند در توصیف یک مسئله با قیود زمانی است، ما در این مقاله به ارائه روشی می-پردازیم که به وسیله آن می توان از توصیف های آتاماتای زماندار، قوانین راستی آزمایی را تولید کرد. این قوانین برای راستی آزمایی رفتار نرم افزاری که از روی توصیف مسئله ساخته می شود، استفاده می شود تا رفتار مخاطره آمیز نرم افزار را اعلام کند. روش ما سه مرحله دارد: (1) برای هر مولفه آتاماتای زماندار که مجموعه ای از حالات و گذارهای بامعنای آتاماتا را مشخص می کند، یک گزاره بر حسب حساب رخداد تولید می کنیم، (2) گراف دسترسی حالات آتاماتای زماندار به دست می آوریم که در آن ترکیب مخاطره آمیز حالات مشخص شده است، (3) برای هر ترکیب مخاطره آمیز حالات، یک گزاره بر حسب حساب رخداد با توجه به گزاره های بند 1 تعیین می کنیم. این گزاره ها، قوانین راستی آزمایی را تشکیل می دهند. در خاتمه با طرح یک مسئله، استفاده از روش فوق الذکر را در تولید قوانین راستی آزمایی نشان می دهیم.
از آنجایی که نمی‌توان نقش دانش را در هوشمند کردن فعالیت‌ها نادیده گرفت، بنابراین می‌توان گفت هدف نهایی یک سیستم مدیریت دانش، به جریان انداختن دانش به‌طور مؤثر و کارآمد و دخالت دادن دانش منتقل شده، در فعالیت‌ها می‌باشد. در همین راستا، یکی از مفاهیم جدید و پیچیده در مدیریت دانش، تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت جریان دانش است. لذا این مقاله قصد دارد تا یک مدل مفهومی‌برای سیستم‌های مدیریت جریان دانش در سازمان‌ها ارائه دهد. به علت پیچیدگی بحث و به‌منظور نزدیک تر شدن ایده پیشنهادی این مقاله به واقعیت، قبل از بیان ایده، پیش فرض‌هایی در نظر گرفته شده است. بنابراین بعد از بیان نکاتی که باید در تحلیل و طراحی این‌گونه سیستم‌ها مدنظر قرار بگیرند، مدل پیشنهادی ارائه‌شده است.
استفاده از شناسایی بر اساس فرکانس رادیویی بخصوص شناسایی بر اساس رادیو فرکانس‌های سیار در صنعت در چند سال اخیر بسیار گسترده و مورد توجه قرار گرفته است. این تکنولوژی در پزشکی نیز مورد توجه قرار گرفته، به گونه ای که در بخش‌های مختلف می‌توان از آن استفاده کرد. ما در این مقاله ضمن معرفی RFID، به کارکرد‌های آن در صنعت پزشکی اشاره خواهیم کرد و یک ایده پیشنهادی برای استفاده از RFID در بیمارستان هوشمند ارائه خواهیم داد.
در تحقیقات و بررسی‌های مختلف، اختلاف نظرهایی روی موضوع مدیریت دانش (از حیث مفهوم،کاربرد،درک محدوده آن و موضوعات مرتبط) وجود دارد. بنابراین ارائه راهکاری جهت درک هدف هر سیستم و طراحی مدلی کاملا یکپارچه به‌عنوان چارچوب مدبریت دانش و بالتبع آن معماری نرم‌افزار سیستم مدیریت دانش حائز اهمیت خواهد بود. در همین راستا، تشخیص و ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار در موفقیت و یا شکست پروژ‌های مدیریت دانش لازم وضروری است. بدین منظور، این مقاله پس از مروری اجمالی بر روی مفاهیم پای‌های مرتبط و تشریح یک چارچوب، یک معماری اصلاح شده برای نرم‌افزار سیستم مدیریت دانش بر مبنای این چارچوب، مفهوم SPOC، و مفهوم پورتال سازمانی پیشنهاد می‌کند. درواقع پورتال در این معماری نقش Front-Officeرا ایفا می‌کند و برای سازمان فقط یک درگاه ارتباطی جهت ارتباط با دارندگان دانش به وجود می‌آورد. برقراری چنین ارتباطی می‌تواند شامل روش‌ها و شیوه‌های مختلفی باشد.
رفتارهای خردمندانه و هوشمندانه، رفتارهایی وابسته به دانش هستند، یعنی نمی‌توان نقش دانش را در فعالیت‌های حساس به دانش نادیده گرفت. یکی از فعالیت‌های مهم که شدیداً به دانش وابسته است، تشخیص و درمان بیماری در مراکز بهداشتی- درمانی می‌باشد. در همین راستا، این مقاله قصد دارد تا پس از معرفی یک مفهوم کلیدی در به اشتراک گذاری دانش یعنی مفهوم جریان دانش به‌عنوان یکی از اصلی ترین اهداف در حوزه مدیریت دانش، با ارائه یک مدل مفهومی‌برای سیستم جریان دانش نقش و اهمیت آن را در مراکز بهداشتی درمانی نشان دهد. این بررسی می‌تواند کمک شایانی به محققان و توسعه دهندگان در طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های جریان دانش در مراکز بهداشتی- درمانی داشته باشد.
برآیند پردازش هدفمند و روشمند دانش، دانش جدید، بصیرت و هوشمندی است. هوش و هوشمندی در سطوح مختلف سازمان دارای تجلی‌های متنوعی می‌باشد. نتیجه پردازش نظام مند دانش استراتژیک در سازمان‌ها، هوشمندی استراتژیک است. به هوشمندی استراتژیک می‌توان با رویکرد‌های متعددی نگریست. یکی از این رویکردها، رویکرد پدافند غیرعامل است. بخش قابل توجهی از هوشمندی استراتژیک با رویکرد پدافند غیرعامل را قابلیت محوری با رویکرد پدافند غیرعامل تشکیل می‌دهد. هوشمندی و هوشیاری در مقابل سیگنال‌های ضعیف تغییر، توان بقا و تعامل را برای سازمان‌های مدرن افزایش می‌دهد. لذا برای رسیدن به یک ضریب هوشمندی قابل قبول باید بین گذشته، حال و آینده هم افزایی‌های نظام-مند شکل داده شود تا برآیندهایی قدرت زا برای سازمان به ارمغان آورده شوند. مقوله هوشمندی استراتژیک به دنبال دستیابی به یک ضریب هوشمندی قابل قبول با توجه به شرایط زمانی، مکانی و وضعیتی سازمان است. از آنجایی که خلق و کشف قابلیت‌های مدرن در سازمانها نیازمند پردازش دانش‌های مرتبط با ماهیت سازمان است لذا هدف از این مقاله طرح مجموعه ای از قابلیت‌های پدافند غیرعامل در سطح استراتژیک سازمان می‌باشد. این مقاله تلاش می‌کند تا از دیدگاه پردازش دانش به این قابلیت‌ها بنگرد.
(مطالعه موردی: پلت فرم milWiki در ارتش ایالات متحده امریکا) هوشمندی استراتژیک دفاعی نتیجه پردازش مشارکتی و نظام مند دانش‌های خبرگان استراتژیک یک سازمان دفاعی است. از آنجایی که دکترین نظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران، پدافندی است بنابراین در هوشمندی استراتژیک سازمان‌های دفاعی ایران نمی‌توان به پدافند غیرعامل بی تفاوت بود. لذا هدف از این مقاله تبیین نقش ویکی‌ها برای پردازش مشارکتی دانش در شبکه‌های خبرگان راهبردی-دفاعی با تاکید بر خلق قابلیت‌های پدافندی است. این مقاله معتقد است هر شبکه از خبرگان سازمانی، یک شبکه انسانی متشکل از منابع دانشی زنده است. از آنجایی که در این شبکه‌های دانشی، انسان اصلی ترین پردازنده دانش و موتور دانش پردازی به حساب می‌آید بنابراین می‌توان از ویکی‌ها برای تسهیل...
بدون شک امروزه فناوری‌های نوین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می‌باشند. در این میان، پیشرفت‌های سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و در کنار آن گسترش فراگیر رایانه، اینترنت و همچنین توسعه دانش، وضعیت جدیدی را بر فضای اقتصادی جهان حاکم نموده، و باعث پدید آمدن تغییراتی بنیادین در نظریه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سنتی شده، و در نهایت منجر به خلق مفهومِ پذیرفته شده جهانیِ «اقتصاد دانایی محور» گشته است که برای تحقق، نیازمند «بنگاه‌های اقتصادی دانایی محور» می‌باشد. در کشور ایران نیز، این شکل از اقتصاد، طی سند برنامه چهارم توسعه بعنوان زیربنای آینده اقتصاد کشور قرار گرفته است. در همین راستا، یکی از مفاهیم نوین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، که تاثیر بسزایی در بهینه‌سازی تحلیل داده‌های تجاری و افزایش سطح کیفی فرآیند‌های تصمیم گیری در فعالیت‌های اقتصادی داشته، و موجب توسعه روزافزون این فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی گردیده است، مفهوم هوشمندی کسب‌وکار می‌باشد. هوشمندی کسب‌وکار، علاوه بر اصلاح فرآیند‌های کسب‌وکار در بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند ایفاگر نقش مهمی‌در توسعه کمی‌و کیفی این بنگاه‌ها باشد. این مقاله پس از ارائه مطالبی درباره جایگاه تاثیرات پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و جایگاه دانش در بنگاه‌های اقتصادی دانایی محور، به توضیح مفاهیم و تعاریف بنیادین هوشمندی کسب‌وکار، و تاثیرات آن بر توسعه فعالیت این بنگاه‌ها پرداخته است.
(یک مدل پیشنهادی برای تحقق شعار ITU 2014 'باند پهن برای توسعه پایدار') امروزه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات از نقش توانمدساز بودن به نقش زیرساخت بودن ارتقاء یافته است و توسعه یک جامعه را بدون آن نمی‌توان تصور کرد. می‌توان گفت امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه ساز توسعه پایدار است. از این منظر، فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از راهکارهای مهم برای اصلاح سبک زندگی و بهبود کیفیت زندگی مردم جامعه است. در این میان با افزایش ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک جامعه، نیاز به پهن باند تر شدن زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی امری بدیهی محسوب می‌شود. از این دیدگاه، در قرن حاضر ارتباطات پهن باند زیرساخت توسعه پایدار در یک جامعه اطلاعاتی هستند که بستر بهبود کیفیت و سبک زندگی، تحول...
ارتش ایالات متحده امریکا یکی از پیشرفته ترین و پیش گام ترین ارتش‌های جهان در موضوع مدیریت دانش نظامی‌است. الگوها و راهکارهای ارتش و وزارت دفاع امریکا، در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ از طرفداران خاص خود برخوردار است. این ارتش با راهکارهای نوآورانه مدیریت دانش خود توانسته است به ادبیات، مفاهیم و راهکارهای مدیریت دانش در بنگاه‌های اقتصادی نیز جهت دهد و باعث پیشرفت‌های انکارناپذیری در زمینه مدیریت دانش سازمانی شود.