چالش‌های شبکه گرید دانش در سازمان‌های دانشی مدرن

با توجه به رشد روزافزون استفاده از دانش و داده‌ها در بین افراد، جوامع و سازمان‌ها، دانش و ابزارهای آن روزبه‌روز در حال تبدیل شدن به یکی از نیاز‌های اساسی افراد و سازمانها بالاخص سازمان‌های دانشی مدرن می‌باشد. یکی از این دانش‌ها گرید و گریددانش است. به‌طور کلی گرید یک سیستمی‌به وجود می‌آورد که همه بتوانند توسط کامپیوتر شخصی خود از هر منبع موجود در دنیا در هر کجا که باشند استفاده کنند یعنی محدودیت مکانی نداشته باشند. گریددانش یک چارچوب نرم‌افزاری جهت فراهم کردن سرویسهایی برای طراحی و اجرای برنامه‌های داده کاوی توزیع شده در محیط گرید است. سازمان دانشی مدرن از جمله سازمان‌های الکترونیکی یکی از جدیدترین و کلیدی ترین دستاورد‌های عصر دیجیتال محسوب می‌شود و سازمان‌ها را یاری می‌دهد تا سازمانها از یک سو فعالیتها و روال‌های عملیاتی موجود خود را بهبود بخشند و از سوی دیگر پویایی خود را حفظ نمایند و علاوه بر آن با ایجاد بهینه‌سازی عملیاتی و ساختاری در نحوه عملکرد سازمانها تائیر مستقیمی‌بر زمان صرف شده، دقت، سهولت، هزینه و امنیت رعایت شده برای انجام کارها دارد و در مجموع موجب ارتقا بهره وری سازمانی می‌گردد. حال علی رغم مزایا و قابلیت‌های گرید دانش در این سازمان‌ها، چالش‌هایی نیز وجود دارد که تاثیر زیادی بر نحوه اجرای گرید دانش در آن‌ها بوجود آورده و این چالش‌ها افراد و سازمان را با مشکلات عدیده ای روبرو می‌سازند، در این مقاله بررسی چالش‌های گرید دانش در سازمان‌های دانشی مدرن ارائه می‌گردد.

کلمات کلیدی: دانش، گرید، گرید دانش، سازمان‌های دانشی مدرن، چالش‌های گرید دانش

دانلود مقاله