چالش‌های طراحی سیستم‌های پردازش تحلیلی برخط در محیط‌های سیار

امروزه پیشرفت‌های چشم گیری در فناوری‌های محاسباتی همچون محاسبات سیار، محاسبات فراگیر و محاسبات همه جا حاضر انجام شده است. همراه با این پیشرفت ها، نیاز‌های جدیدی نیز در رابطه با استفاده از سیستم‌های هوشمند در محیط‌های سیار همچون کسب‌وکار سیار و دولت سیار مطرح شده اند. لذا در این مقاله، یکی از مفاهیم نوین در حوزه سیستم‌های هوشمند به نام Mobile OLAP یا سیستم پردازش تحلیلی برخط سیار تشریح می‌شود. هدف از این مقاله معرفی و بررسی مفاهیم، معماری‌ها و چالش‌های مطرح در طراحی و پیاده-سازی سیستم‌های OLAP سیار است.

کلمات کلیدی: محاسبات سیار، پایگاه داده چندبعدی، OLAP سیار، تحلیل توزیع شده، مکعب داده چندبعدی

دانلود مقاله