رویکردی عامل گرا در عملیات دانش یابی با توجه به مفهوم فرآیندکاوی در سیستم‌های مدیریت دانش

یکی از مهم‌ترین عملیات‌ها در مقوله مدیریت دانش، عملیات دانش یابی می‌باشد. از جمله نقص‌های موجود در حیطه ی این مسئله، عدم توجه به تغییرات حین اجرای فرآیند‌های کسب‌وکار در سطح سیستم‌های عملیاتی می‌باشد. لذا این مقاله برای رفع این نقصان به ارائه پیشنهاداتی بر مبنای مفاهیم فرآیند کاوی و تکنولوژی عامل گرا، برای یک معماری نرم‌افزار سیستم مدیریت دانش اقدام می‌نماید. با به‌کارگیری عامل‌ها بر مبنای مفهوم فرآیندکاوی، دانشی پیرامون فرآیند‌های کسب‌وکار یک سازمان حاصل می‌شود که بواسطه هوشمندانه عمل کردن این عامل‌ها از دقت عمل بسیار بالاتری برخوردار است زیرا به صورت پویا وخودمختار اثر تغییرات پیرامون سازمانها و فرآیند‌های کسب‌وکارشان را حتی در حین اجرای فرآیندها لحاظ می‌کنند و از این طریق سازمان‌ها را در انجام مدیریت بهترفرآیند‌های کسب‌وکار یاری می‌نمایند.

کلمات کلیدی: مدیریت تغییر، دانش یابی، سیستم مدیریت دانش، عامل نرم‌افزاری، مدیریت فرآیند کسب‌وکار، فرآیندکاوی

دانلود مقاله