شبکه‌های اجتماعی مجازی بسترساز فرصت‌های نوظهور

دنیای مدرن را دنیای e یا دنیای کلیکی می‌نامند. به نظر می‌رسد این دنیا از دنیای e به دنیای v یا دنیای مجازی مهاجرت کند. در همین راستا امروزه شبکه‌های اجتماعی مجازی یکی از بسترهای کلیدی برای شکل گیری خدمات نوظهور در فضای سایبر محسوب می‌شوند. به علت استقبال چشمگیر مردم جهان از این رسانه‌های ارتباطی جدید به نظر می‌رسد این شبکه‌ها زیرساخت منطقی مناسبی برای شکل گیری پدیده‌های مجازی باشند. لذا این مقاله به دنبال بررسی فرصت‌های نوظهور در بستر شبکه‌های اجتماعی مجازی با تاکید بر کلان روندهای رایج در این شبکه‌ها می‌باشد.

کلمات کلیدی: شبکه اجتماعی مجازی، سازمان مجازی، روند فضای سایبری، زندگی دوم، دنیای به هم متصل

دانلود مقاله