کارکرد‌های بیمارستان سیار در تحویل خدمات سلامت الکترونیک همه جا حاضر در زمان بحران

استفاده از فناوری اطلاعات در بهبود زندگی انسان روزبه‌روز بیشتر می‌شود. یکی از کاربرد‌های فناوری اطلاعات در بیمارستان الکترونیکی است. بیمارستان الکترونیکی، باعث استفاده یکسان افراد بیمار در اقصی نقاط کشور از امکانات پزشکی می‌گردد. این روش علاوه بر ایجاد امکان کمک به بیمارانی که وقت و زمان فاکتور مهمی‌برای درمان آن‌ها است، در حوادث و بحرانها نیز می‌تواند کمک مهمی‌باشد. بنابراین در این مقاله به بررسی دو روش قابل پیاده‌سازی این نوع بیمارستان بالاخص بیمارستان سیار می‌پردازیم.

کلمات کلیدی: بیمارستان الکترونیکی، پورتال سیار، تلفن همراه، شهروند الکترونیکی، سیستم توصیه گر

دانلود مقاله