کاربرد عامل‌های نرم‌افزاری هوشمند در تسهیل و بهبود فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی

امروزه بسیاری از سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با حضور مفهوم کسب‌وکار الکترونیکی و به‌کارگیری آن و با استفاده از اینترنت به‌راحتی از مرز‌های جغرافیایی عبور کرده و در سایر کشورها به کسب‌وکار می‌پردازند و از این طریق محدوده بازار فروش محصولات (خدمات) خود را گسترش داده و مشتریان بیشتر و جدیدتری را به‌منظور کسب درآمد بیشتر جذب سازمان خود می‌کنند. از سوی دیگر، گسترش روز افزون شبکه‌‌های اطلاعاتی و روی آوردن بنگاه‌های اقتصادی به ارائه اطلاعات تجاری خود از طریق وب سایت و پورتال، سبب افزایش بی‌رویه حجم اطلاعات تجاری در دسترس در منابع متعدد توزیع شده گشته است، که این امر لزوم توسعه تکنیک‌هایی جدید و کارآ به‌منظور مدیریت و بازیابی هوشمند اطلاعات تجاری را بیش از پیش مطرح کرده است. عامل‌های نرم‌افزاری هوشمند، موجودیت‌هایی نرم‌افزای هستند که با استفاده از مفاهیم مهندسی نرم‌افزار و تکنیک‌های هوش مصنوعی برای مواجه با این مسائل در چند سال اخیر پا به عرصه کسب‌وکارهای نوین گذاشته اند. بر همین اساس این مقاله پس از ارائه تعریفی از کسب‌وکار الکترونیکی و بیان مفهوم عامل نرم‌افزاری هوشمند و معرفی کاربرد‌های آن در کسب‌وکار الکترونیکی به‌منظور تسهیل و بهبود فعالیت‌های تجاری بنگاه‌های اقتصادی، به بررسی یک مورد کاربردی در شرکت ذوب آهن اصفهان می‌پردازد.

کلمات کلیدی: سازمان 2. 0، عامل نرم‌افزاری هوشمند، فعالیت اقتصادی، کسب‌وکارالکترونیکی

دانلود مقاله