نقش هوشمندی کسب‏وکار در توسعه فعالیت‏‌های بنگاه‏‌های اقتصادی دانایی‏محور

بدون شک امروزه فناوری‌های نوین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می‌باشند. در این میان، پیشرفت‌های سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و در کنار آن گسترش فراگیر رایانه، اینترنت و همچنین توسعه دانش، وضعیت جدیدی را بر فضای اقتصادی جهان حاکم نموده، و باعث پدید آمدن تغییراتی بنیادین در نظریه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سنتی شده، و در نهایت منجر به خلق مفهومِ پذیرفته شده جهانیِ «اقتصاد دانایی محور» گشته است که برای تحقق، نیازمند «بنگاه‌های اقتصادی دانایی محور» می‌باشد. در کشور ایران نیز، این شکل از اقتصاد، طی سند برنامه چهارم توسعه بعنوان زیربنای آینده اقتصاد کشور قرار گرفته است. در همین راستا، یکی از مفاهیم نوین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، که تاثیر بسزایی در بهینه‌سازی تحلیل داده‌های تجاری و افزایش سطح کیفی فرآیند‌های تصمیم گیری در فعالیت‌های اقتصادی داشته، و موجب توسعه روزافزون این فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی گردیده است، مفهوم هوشمندی کسب‌وکار می‌باشد. هوشمندی کسب‌وکار، علاوه بر اصلاح فرآیند‌های کسب‌وکار در بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند ایفاگر نقش مهمی‌در توسعه کمی‌و کیفی این بنگاه‌ها باشد. این مقاله پس از ارائه مطالبی درباره جایگاه تاثیرات پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و جایگاه دانش در بنگاه‌های اقتصادی دانایی محور، به توضیح مفاهیم و تعاریف بنیادین هوشمندی کسب‌وکار، و تاثیرات آن بر توسعه فعالیت این بنگاه‌ها پرداخته است.

کلمات کلیدی: هوشمندی کسب‌وکار، فعالیت اقتصادی، بنگاه اقتصادی دانایی محور، مدیریت دانش

دانلود مقاله