هوشمندی استراتژیک مبتنی بر پردازش مشارکتی دانش در پدافند غیرعامل دانش‌محور

(مطالعه موردی: پلت فرم milWiki در ارتش ایالات متحده امریکا)

هوشمندی استراتژیک دفاعی نتیجه پردازش مشارکتی و نظام مند دانش‌های خبرگان استراتژیک یک سازمان دفاعی است. از آنجایی که دکترین نظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران، پدافندی است بنابراین در هوشمندی استراتژیک سازمان‌های دفاعی ایران نمی‌توان به پدافند غیرعامل بی تفاوت بود. لذا هدف از این مقاله تبیین نقش ویکی‌ها برای پردازش مشارکتی دانش در شبکه‌های خبرگان راهبردی-دفاعی با تاکید بر خلق قابلیت‌های پدافندی است. این مقاله معتقد است هر شبکه از خبرگان سازمانی، یک شبکه انسانی متشکل از منابع دانشی زنده است. از آنجایی که در این شبکه‌های دانشی، انسان اصلی ترین پردازنده دانش و موتور دانش پردازی به حساب می‌آید بنابراین می‌توان از ویکی‌ها برای تسهیل در پردازش مشارکتی دانش این خبرگان استفاده کرد. همچنین در همین راستا پلت فرم milWiki در ارتش امریکا نیز بررسی خواهد شد.

کلمات کلمات کلیدی: هوشمندی استراتژیک، مدیریت دانش 2. 0، پدافند غیرعامل دانش‌محور، اخذ دانش مبتنی بر ویکی

دانلود مقاله