یک ایده پیشنهادی برای استفاده از RFID در بیمارستان هوشمند

استفاده از شناسایی بر اساس فرکانس رادیویی بخصوص شناسایی بر اساس رادیو فرکانس‌های سیار در صنعت در چند سال اخیر بسیار گسترده و مورد توجه قرار گرفته است. این تکنولوژی در پزشکی نیز مورد توجه قرار گرفته، به گونه ای که در بخش‌های مختلف می‌توان از آن استفاده کرد. ما در این مقاله ضمن معرفی RFID، به کارکرد‌های آن در صنعت پزشکی اشاره خواهیم کرد و یک ایده پیشنهادی برای استفاده از RFID در بیمارستان هوشمند ارائه خواهیم داد.

کلمات کلیدی: بیمارستان هوشمند، RFID، تلفن همراه

دانلود مقاله