استفاده از تلفن همراه در توسعه دانش اکوتوریسم

صنعت گردشگری در کشورهای پیشرفته مورد توجه خاصی قرار دارد. این صنعت ضمن ایجاد اشتغال و درآمدزایی، از تک‌محصولی شدن کشورها نیز جلوگیری می‌کند. در این بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در معرفی و شناسایی و ارائه خدمات توریستی کمک شایانی به گردشگران می‌کند. در این مقاله به نقش تلفن همراه به‌عنوان ابزاری از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری پرداخته می‌شود و راهکاری جدید در این زمینه ارائه می‌گردد.

کلمات کلیدی: اکوتوریسم، پورتال سیار، گردشگری الکترونیکی، ردیابی مکانی، سیستم‌های توصیه گر

دانلود مقاله