استفاده از محیط پشتیبان تصمیم BI در صنعت حمل‌ونقل

هوشمندی کسب‌وکار در حقیقت نوعی سیستم پشتیبان تصمیم می‌باشد که به‌طور سفارشی برای سازمان‌های مختلف توسعه داده می‌شود. یکی از مهم‌ترین تأثیرات به‌کارگیری مفهوم هوشمندی کسب‌وکار در سازمان‌ها، اصلاح و بهبود فرآیند‌های کسب‌وکار آن‌ها می‌باشد. از سوی دیگر، صنعت حمل‌ونقل یکی از صنایع استراتژیک و مهم برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است. همچنین اصلاح و بهبود در فرآیند‌های تجاری در این سیستم، نقش بسزایی در بهبود کمیت و کیفیت محصولات (خدمات) عرضه شده دارد. زیرا از طریق کاهش هزینه حمل‌ونقل و بالتبع آن کاهش هزینه عرضه محصول تولیدی به بازارهای مصرف، می‌توان توان رقابتی و توسعه اقتصاد ملی را افزایش داد. بر اساس اهمیت استراتژیک این صنعت و قدرت تأثیرگذار هوشمندی کسب‌وکار بر سازمان‌ها، ما در این مقاله به بررسی کاربردها و تأثیرات هوشمندی کسب‌وکار در صنعت حمل‌ونقل و به‌طور خاص در محدودۀ پایش و مانیتورینگ وقایعی که در این سازمان‌ها رخ می‌دهند،خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی: هوشمندی کسب‌وکار، پشتیبان تصمیم، چرخه حیات حمل‌ونقل، شاخص‌های کلیدی عملکرد، داشبورد مدیریتی

دانلود مقاله