جزوه درس سیستم مدیریت محتوا

(Content Management System (CMS) Course)

امروزه یکی از ارکان فضای مجازی، محتوا است. همچنین به جرات می توان گفت امروز محتوا یکی از دارایی های کلیدی بنگاه های اقتصادی است. مدیریت محتوا می تواند قدرت دسترس پذیری به اطلاعات سازمان را بهبود بخشد. بطور کلی دو نوع مدیریت محتوا وجود دارد: (1) مدیریت محتوای وب (Web Content Management) و مدیریت محتوای سازمانی (Enterprise Content Management).

این جزوه علاوه بر مرور اصول مدیریت محتوا بالاخص مدیریت محتوای سازمانی (ECM)، مجموعه ای از مفاهیم سیستم های مدیریت محتوا (CMS) را معرفی می کند. و در آخر یکی از موفق ترین سیستم های مدیریت محتوای سازمانی به نام آلفرسکو (Alfresco) معرفی می نماید.

کلمات کلیدی: مدیریت محتوا، محتوای دیجیتالی، سیستم مدیریت محتوا (CMS)