(Mobile OLAP Overview) یکی از روندهای جدی و کلیدی در حوزه کسب و کار، روند تحرک پذیری (Mobility) و تحرک پذیری هوشمند (Smart Mobility) است. یکی از پیامدهای همگرا شدن این روند با موضوع هوش تجاری (Business Intelligence-BI) بوجود آمدن مفهومی تحت عنوان هوش تجاری سیار (Mobile BI) است. یکی از ارکان هوش تجاری سیار، مقوله Mobile OLAP است. این ارائه به معرفی مفاهیم و انواع Mobile OLAP و بررسی چالش های پیرامون این موضوع می پردازد....
(Business Process Management System – BPMS ) فرآیند در یک سازمان شبیه به رگ های خون در بدن انسان است. معمولا داده های سازمانی در قالب و چارچوب فرآیندها در سازمان جریان می یابند. مدیریت بهینه فرآیندهای سازمان می تواند موجب عملکرد کسب و کار را بهینه کند و ارزش تجاری بیشتر و سریعتری را برای سازمان به ارمغان بیاورد. در همین راستا از تقاطع و برخورد نظام مدیریتی مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) و فناوری اطلاعات (IT)، سیستمی تحت عنوان...
(Using Web 2.0 for Knowledge Management Solutions) امروز از وب 2.0 به عنوان پلت فرم نسل دوم مدیریت دانش یاد می شود. فناوری های وب 2.0 با فراهم کردن بسترهای لازم جهت به اشتراک گذاری دانش (Knowledge Sharing) موجب افزایش حجم تولید دانش (Knowledge Generation) و بهبود کیفیت دانش (Knowledge Quality) می شوند. این ارائه به بررسی کاربرد و نقش فناوری های وب 2.0 در راهکارهای مدیریت دانش سازمانی از نگاه مدیریت دانش 2.0 (KM 2.0) می...
(New Knowledge Management: From Knowledge Flow To Knowledge Logistics) یکی از لوازم هوشمندسازی کسب و کارها، پردازش دانش است. بعد از نسل مدیریت دانش سنتی، نگاه جریان محور به مدیریت دانش اولویت یافت و این سیرتکامل به سمت لجستیک دانش در حال حرکت است. به بیان دیگر در مدیریت دانش سنتی، اولویت بر روی خود دانش بود اما در نسل جریان دانش اولویت بر روی به جریان انداختن دانش میان گره های دانشی است و نهایتا در لجستیک دانش (ترابری دانش) اولویت بر...
تولید قوانین راستی آزمایی نرم افرار از روی توصیف مسئله، از مسائل مطرح در مهندسی نرم افزار است. از آنجا که آتاماتای زماندار یکی از روش های رسمی و توانمند در توصیف یک مسئله با قیود زمانی است، ما در این مقاله به ارائه روشی می-پردازیم که به وسیله آن می توان از توصیف های آتاماتای زماندار، قوانین راستی آزمایی را تولید کرد. این قوانین برای راستی آزمایی رفتار نرم افزاری که از روی توصیف مسئله ساخته می شود، استفاده می شود تا رفتار مخاطره آمیز نرم افزار را اعلام کند. روش ما سه مرحله دارد: (1) برای هر مولفه آتاماتای زماندار که مجموعه ای از حالات و گذارهای بامعنای آتاماتا را مشخص می کند، یک گزاره بر حسب حساب رخداد تولید می کنیم، (2) گراف دسترسی حالات آتاماتای زماندار به دست می آوریم که در آن ترکیب مخاطره آمیز حالات مشخص شده است، (3) برای هر ترکیب مخاطره آمیز حالات، یک گزاره بر حسب حساب رخداد با توجه به گزاره های بند 1 تعیین می کنیم. این گزاره ها، قوانین راستی آزمایی را تشکیل می دهند. در خاتمه با طرح یک مسئله، استفاده از روش فوق الذکر را در تولید قوانین راستی آزمایی نشان می دهیم.
از آنجایی که نمی‌توان نقش دانش را در هوشمند کردن فعالیت‌ها نادیده گرفت، بنابراین می‌توان گفت هدف نهایی یک سیستم مدیریت دانش، به جریان انداختن دانش به‌طور مؤثر و کارآمد و دخالت دادن دانش منتقل شده، در فعالیت‌ها می‌باشد. در همین راستا، یکی از مفاهیم جدید و پیچیده در مدیریت دانش، تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت جریان دانش است. لذا این مقاله قصد دارد تا یک مدل مفهومی‌برای سیستم‌های مدیریت جریان دانش در سازمان‌ها ارائه دهد. به علت پیچیدگی بحث و به‌منظور نزدیک تر شدن ایده پیشنهادی این مقاله به واقعیت، قبل از بیان ایده، پیش فرض‌هایی در نظر گرفته شده است. بنابراین بعد از بیان نکاتی که باید در تحلیل و طراحی این‌گونه سیستم‌ها مدنظر قرار بگیرند، مدل پیشنهادی ارائه‌شده است.
استفاده از شناسایی بر اساس فرکانس رادیویی بخصوص شناسایی بر اساس رادیو فرکانس‌های سیار در صنعت در چند سال اخیر بسیار گسترده و مورد توجه قرار گرفته است. این تکنولوژی در پزشکی نیز مورد توجه قرار گرفته، به گونه ای که در بخش‌های مختلف می‌توان از آن استفاده کرد. ما در این مقاله ضمن معرفی RFID، به کارکرد‌های آن در صنعت پزشکی اشاره خواهیم کرد و یک ایده پیشنهادی برای استفاده از RFID در بیمارستان هوشمند ارائه خواهیم داد.
در تحقیقات و بررسی‌های مختلف، اختلاف نظرهایی روی موضوع مدیریت دانش (از حیث مفهوم،کاربرد،درک محدوده آن و موضوعات مرتبط) وجود دارد. بنابراین ارائه راهکاری جهت درک هدف هر سیستم و طراحی مدلی کاملا یکپارچه به‌عنوان چارچوب مدبریت دانش و بالتبع آن معماری نرم‌افزار سیستم مدیریت دانش حائز اهمیت خواهد بود. در همین راستا، تشخیص و ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار در موفقیت و یا شکست پروژ‌های مدیریت دانش لازم وضروری است. بدین منظور، این مقاله پس از مروری اجمالی بر روی مفاهیم پای‌های مرتبط و تشریح یک چارچوب، یک معماری اصلاح شده برای نرم‌افزار سیستم مدیریت دانش بر مبنای این چارچوب، مفهوم SPOC، و مفهوم پورتال سازمانی پیشنهاد می‌کند. درواقع پورتال در این معماری نقش Front-Officeرا ایفا می‌کند و برای سازمان فقط یک درگاه ارتباطی جهت ارتباط با دارندگان دانش به وجود می‌آورد. برقراری چنین ارتباطی می‌تواند شامل روش‌ها و شیوه‌های مختلفی باشد.
رفتارهای خردمندانه و هوشمندانه، رفتارهایی وابسته به دانش هستند، یعنی نمی‌توان نقش دانش را در فعالیت‌های حساس به دانش نادیده گرفت. یکی از فعالیت‌های مهم که شدیداً به دانش وابسته است، تشخیص و درمان بیماری در مراکز بهداشتی- درمانی می‌باشد. در همین راستا، این مقاله قصد دارد تا پس از معرفی یک مفهوم کلیدی در به اشتراک گذاری دانش یعنی مفهوم جریان دانش به‌عنوان یکی از اصلی ترین اهداف در حوزه مدیریت دانش، با ارائه یک مدل مفهومی‌برای سیستم جریان دانش نقش و اهمیت آن را در مراکز بهداشتی درمانی نشان دهد. این بررسی می‌تواند کمک شایانی به محققان و توسعه دهندگان در طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های جریان دانش در مراکز بهداشتی- درمانی داشته باشد.