برآیند پردازش هدفمند و روشمند دانش، دانش جدید، بصیرت و هوشمندی است. هوش و هوشمندی در سطوح مختلف سازمان دارای تجلی‌های متنوعی می‌باشد. نتیجه پردازش نظام مند دانش استراتژیک در سازمان‌ها، هوشمندی استراتژیک است. به هوشمندی استراتژیک می‌توان با رویکرد‌های متعددی نگریست. یکی از این رویکردها، رویکرد پدافند غیرعامل است. بخش قابل توجهی از هوشمندی استراتژیک با رویکرد پدافند غیرعامل را قابلیت محوری با رویکرد پدافند غیرعامل تشکیل می‌دهد. هوشمندی و هوشیاری در مقابل سیگنال‌های ضعیف تغییر، توان بقا و تعامل را برای سازمان‌های مدرن افزایش می‌دهد. لذا برای رسیدن به یک ضریب هوشمندی قابل قبول باید بین گذشته، حال و آینده هم افزایی‌های نظام-مند شکل داده شود تا برآیندهایی قدرت زا برای سازمان به ارمغان آورده شوند. مقوله هوشمندی استراتژیک به دنبال دستیابی به یک ضریب هوشمندی قابل قبول با توجه به شرایط زمانی، مکانی و وضعیتی سازمان است. از آنجایی که خلق و کشف قابلیت‌های مدرن در سازمانها نیازمند پردازش دانش‌های مرتبط با ماهیت سازمان است لذا هدف از این مقاله طرح مجموعه ای از قابلیت‌های پدافند غیرعامل در سطح استراتژیک سازمان می‌باشد. این مقاله تلاش می‌کند تا از دیدگاه پردازش دانش به این قابلیت‌ها بنگرد.
(مطالعه موردی: پلت فرم milWiki در ارتش ایالات متحده امریکا) هوشمندی استراتژیک دفاعی نتیجه پردازش مشارکتی و نظام مند دانش‌های خبرگان استراتژیک یک سازمان دفاعی است. از آنجایی که دکترین نظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران، پدافندی است بنابراین در هوشمندی استراتژیک سازمان‌های دفاعی ایران نمی‌توان به پدافند غیرعامل بی تفاوت بود. لذا هدف از این مقاله تبیین نقش ویکی‌ها برای پردازش مشارکتی دانش در شبکه‌های خبرگان راهبردی-دفاعی با تاکید بر خلق قابلیت‌های پدافندی است. این مقاله معتقد است هر شبکه از خبرگان سازمانی، یک شبکه انسانی متشکل از منابع دانشی زنده است. از آنجایی که در این شبکه‌های دانشی، انسان اصلی ترین پردازنده دانش و موتور دانش پردازی به حساب می‌آید بنابراین می‌توان از ویکی‌ها برای تسهیل...
بدون شک امروزه فناوری‌های نوین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می‌باشند. در این میان، پیشرفت‌های سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و در کنار آن گسترش فراگیر رایانه، اینترنت و همچنین توسعه دانش، وضعیت جدیدی را بر فضای اقتصادی جهان حاکم نموده، و باعث پدید آمدن تغییراتی بنیادین در نظریه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سنتی شده، و در نهایت منجر به خلق مفهومِ پذیرفته شده جهانیِ «اقتصاد دانایی محور» گشته است که برای تحقق، نیازمند «بنگاه‌های اقتصادی دانایی محور» می‌باشد. در کشور ایران نیز، این شکل از اقتصاد، طی سند برنامه چهارم توسعه بعنوان زیربنای آینده اقتصاد کشور قرار گرفته است. در همین راستا، یکی از مفاهیم نوین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، که تاثیر بسزایی در بهینه‌سازی تحلیل داده‌های تجاری و افزایش سطح کیفی فرآیند‌های تصمیم گیری در فعالیت‌های اقتصادی داشته، و موجب توسعه روزافزون این فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی گردیده است، مفهوم هوشمندی کسب‌وکار می‌باشد. هوشمندی کسب‌وکار، علاوه بر اصلاح فرآیند‌های کسب‌وکار در بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند ایفاگر نقش مهمی‌در توسعه کمی‌و کیفی این بنگاه‌ها باشد. این مقاله پس از ارائه مطالبی درباره جایگاه تاثیرات پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و جایگاه دانش در بنگاه‌های اقتصادی دانایی محور، به توضیح مفاهیم و تعاریف بنیادین هوشمندی کسب‌وکار، و تاثیرات آن بر توسعه فعالیت این بنگاه‌ها پرداخته است.
(یک مدل پیشنهادی برای تحقق شعار ITU 2014 'باند پهن برای توسعه پایدار') امروزه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات از نقش توانمدساز بودن به نقش زیرساخت بودن ارتقاء یافته است و توسعه یک جامعه را بدون آن نمی‌توان تصور کرد. می‌توان گفت امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه ساز توسعه پایدار است. از این منظر، فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از راهکارهای مهم برای اصلاح سبک زندگی و بهبود کیفیت زندگی مردم جامعه است. در این میان با افزایش ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک جامعه، نیاز به پهن باند تر شدن زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی امری بدیهی محسوب می‌شود. از این دیدگاه، در قرن حاضر ارتباطات پهن باند زیرساخت توسعه پایدار در یک جامعه اطلاعاتی هستند که بستر بهبود کیفیت و سبک زندگی، تحول...
ارتش ایالات متحده امریکا یکی از پیشرفته ترین و پیش گام ترین ارتش‌های جهان در موضوع مدیریت دانش نظامی‌است. الگوها و راهکارهای ارتش و وزارت دفاع امریکا، در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ از طرفداران خاص خود برخوردار است. این ارتش با راهکارهای نوآورانه مدیریت دانش خود توانسته است به ادبیات، مفاهیم و راهکارهای مدیریت دانش در بنگاه‌های اقتصادی نیز جهت دهد و باعث پیشرفت‌های انکارناپذیری در زمینه مدیریت دانش سازمانی شود.
توجه به مسائل دینی و همچنین برگزاری مراسم مذهبی در درمان بیماری‌های روانی مورد توجه روانپزشکان قرار گرفته است. این امر به گونه ای است که پزشکان غربی اذعان می‌دارند که دین به زندگی انسان معنا بخشیده و راه مقابله با مشکلات را که یکی از عوامل به وجود آورنده بیماری‌های روانی است به انسان می‌آموزد. در مسجد الکترونیکی سعی بر این است که افراد مختلف را با مسجد و کارکرد‌های آن آشنا نموده و باعث ارتباط بیشتر آنان با مسجد فیزیکی شود. در این مقاله ضمن بررسی نقش دین و مذهب دردرمان بیماری ها، به بررسی پورتال جامع مسجد الکترونیکی و نقش آن در کمک به درمان بیماری‌های روحی و روانی می‌پردازیم.
رفتارهای خردمندانه و هوشمندانه، رفتارهایی وابسته و حساس به دانش هستند. یعنی نمی‌توان نقش دانش را از هوشمندی در فعالیت‌ها نادیده گرفت. بنابراین امروزه مدیریت دانش و مباحث مرتبط به آن، بالاخص موضوع به اشتراک گذاری دانش مورد توجه محققان است. در همین راستا، این مقاله قصد دارد تا پس از معرفی دو مفهوم کلیدی در به اشتراک گذاری دانش یعنی مفهوم جریان دانش و مفهوم لجستیک دانش، ارتباط این دو مفهوم با همدیگر و بالتبع آن ارتباط این دو مفهوم با مدیریت دانش را تشریح کند. تبیین ارتباط سه مفهوم مدیریت دانش، جریان دانش و لجستیک دانش می‌تواند کمک شایانی به محققان و توسعه دهندگان فعال در حوزه سیستم‌های مدیریت دانش نماید.
هوشمندسازی فعالیت‌ها و تحویل هوشمندانه خدمات الکترونیکی یکی از دغدغه‌های مدیران سازمان‌هاست. در همین راستا، دخالت دادن مؤثر و هدفمند دانش در خدمات سازمانی یکی از مولفه‌های اصلی هوشمندی سازمان می‌باشد. بنابراین این مقاله قصد دارد تا رویکردی جدید بنام لجستیک دانش را برای تأمین دانش صحیح در زمان صحیح برای تحویل خدمات الکترونیکی بررسی کند. از آنجاییکه لجستیک دانش یک رویکرد عملیاتی به مدیریت دانش است، هدف از این مقاله معرفی کاربرد‌های سیستم لجستیک دانش در هوشمندسازی مبتنی بر دانش و اطلاعات زمینه ای در خدمات الکترونیکی سازمان‌هاست.
امروزه بسیاری از سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با حضور مفهوم کسب‌وکار الکترونیکی و به‌کارگیری آن و با استفاده از اینترنت به‌راحتی از مرز‌های جغرافیایی عبور کرده و در سایر کشورها به کسب‌وکار می‌پردازند و از این طریق محدوده بازار فروش محصولات (خدمات) خود را گسترش داده و مشتریان بیشتر و جدیدتری را به‌منظور کسب درآمد بیشتر جذب سازمان خود می‌کنند. از سوی دیگر، گسترش روز افزون شبکه‌‌های اطلاعاتی و روی آوردن بنگاه‌های اقتصادی به ارائه اطلاعات تجاری خود از طریق وب سایت و پورتال، سبب افزایش بی‌رویه حجم اطلاعات تجاری در دسترس در منابع متعدد توزیع شده گشته است، که این امر لزوم توسعه تکنیک‌هایی جدید و کارآ به‌منظور مدیریت و بازیابی هوشمند اطلاعات تجاری را بیش از پیش مطرح کرده است. عامل‌های نرم‌افزاری هوشمند، موجودیت‌هایی نرم‌افزای هستند که با استفاده از مفاهیم مهندسی نرم‌افزار و تکنیک‌های هوش مصنوعی برای مواجه با این مسائل در چند سال اخیر پا به عرصه کسب‌وکارهای نوین گذاشته اند. بر همین اساس این مقاله پس از ارائه تعریفی از کسب‌وکار الکترونیکی و بیان مفهوم عامل نرم‌افزاری هوشمند و معرفی کاربرد‌های آن در کسب‌وکار الکترونیکی به‌منظور تسهیل و بهبود فعالیت‌های تجاری بنگاه‌های اقتصادی، به بررسی یک مورد کاربردی در شرکت ذوب آهن اصفهان می‌پردازد.
استفاده از فناوری اطلاعات در بهبود زندگی انسان روزبه‌روز بیشتر می‌شود. یکی از کاربرد‌های فناوری اطلاعات در بیمارستان الکترونیکی است. بیمارستان الکترونیکی، باعث استفاده یکسان افراد بیمار در اقصی نقاط کشور از امکانات پزشکی می‌گردد. این روش علاوه بر ایجاد امکان کمک به بیمارانی که وقت و زمان فاکتور مهمی‌برای درمان آن‌ها است، در حوادث و بحرانها نیز می‌تواند کمک مهمی‌باشد. بنابراین در این مقاله به بررسی دو روش قابل پیاده‌سازی این نوع بیمارستان بالاخص بیمارستان سیار می‌پردازیم.