وارسی مدل، ابزار کاربردی جهت اشکال‌زدایی خودکار سیستم‌های واکنشی پیچیده مانند کنترل کننده‌های جاسازی شده و پروتوکل‌های شبکه می‌باشد. در وارسی مدل، سطح بالایی از توصیفات سیستم با نیازمندی‌های درست منطقی مقایسه می‌شود تا ناسازگاری‌های آن کشف شود. تکنیک‌های سنتی (قدیمی) وارسی مدل جهت مدل سازی صریح زمان قابل پذیرش نمی‌باشند و برای استدلال سیستم‌های بلادرنگ مناسب نمی‌باشند بنابراین آتاماتای زماندار جهت توصیف رفتار سیتم‌های بلادرنگ معرفی شد از آنجایی که آتاماتای زماندار در زمره زبان‌های ویژوال جهت توصیف رفتار سیستم‌های بلادرنگ قرار دارد در این نوع زبان‌ها بعضی از قیود سیستم قابل توصیف نمی‌باشند برای توصیف این قیود مجبور به استفاده از زبان‌های متنی هستیم؛ما در این مقاله جهت توصیف قیودی که توسط آتاماتای زماندار قابل توصیف نیستند از حساب رخداد که در زمره زبان‌های متنی قرار دارد استفاده می‌کنیم و همچنین نحوی شبیه سازی آتاماتای زماندار به حساب رخداد را نشان می‌دهیم.
امروزه حضور فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف سبب ایجاد تحولی اساسی در الگو‌های توسعه پایدار شده است. تا بدان حد که منجر به پیدایش دیدگاه توسعه پایدار مبتنی بر ICT و بالتبع آن مفهوم توسعه دانایی محور شده است. هسته اصلی در توسعه دانایی محور، مدیریت دانش می‌باشد. از سوی دیگر یکی از مفاهیم نوین و پررونق در حوزه ICT، مفهوم هوشمندی کسب‌وکار است. به علت قرابت زیاد مدیریت دانش و هوشمندی کسب‌وکار به یکدیگر، خصوصاً به لحاظ ابزاری، متأسفانه افراد زیادی این دو مفهوم را یا باهم اشتباه می‌گیرند و یا این دو را معادل هم می‌دانند. اما این درحالی است که این دو در عین اینکه باهم شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند، برهمدیگر تأثیرگذار هستند. لذا این مقاله با درنظرگرفتن این مسائل به تأثیرات هوشمندی کسب‌وکار بر مدیریت دانش و بالتبع بر توسعه دانایی محور سازمان‌ها می‌پردازد.
پیشرفت‏‌های گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه زمینه‌ها، باعث شده تا مدیران امروز با انبوهی از اطلاعات باارزش و غیرقابل چشم‌پوشی مواجه گردند که این اطلاعات باید به‌عنوان داده‌های تجاری سیستم‏‌های مدیریت سازمان پاک‌سازی شده و مورد پردازش قرار گیرند. این اطلاعات پردازش شده در نهایت تبدیل به «دانش» قابل اطمینانی می‏شوند که ایفاگر نقشی مؤثر در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیران هستند، و از همین روست که از اواخر قرن بیستم به بعد، شاهد افزوده شدن عبارت «دانش‌محور» به بسیاری از مفاهیم مدیریتی از قبیل اقتصاد دانش‌محور، جامعه دانش‌محور، توسعه دانش‌محور و...هستیم و می‏توان گفت امروزه دیگر جایگاه و نقش مدیریت دانش و سیستم‏‌های اطلاعات مدیریت به‌خصوص سیستم‏‌های پشتیبان تصمیم، در موفقیت سازمان‌ها امری اثبات شده تلقی می‏گردد. در این میان یکی از مفاهیم اصلی و پررونق سیستم‏‌های مدیریتی در جهان امروز، مفهوم هوشمندی کسب‌وکار به‌عنوان یکی از کاربست پذیرترین سیستم‌های پشتیبان تصمیم می‏باشد که به علت قرابت زیاد مدیریت دانش و هوشمندی کسب‌وکار، خصوصاً به لحاظ ابزاری، متأسفانه افراد زیادی این دو مفهوم را یا باهم اشتباه می‌گیرند و یا این دو را معادل یکدیگر می‌دانند. این درحالی ست که این دو در عین اینکه باهم شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند، برهمدیگر تأثیرگذار نیز هستند. لذا این مقاله با درنظرگرفتن این مسائل به بررسی جایگاه مدیریت دانش در هوشمندی کسب‌وکار به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‏‌های سیستم‏‌های پشتیبان تصمیم می‌پردازد.
هوشمندی کسب‌وکار در حقیقت نوعی سیستم پشتیبان تصمیم می‌باشد که به‌طور سفارشی برای سازمان‌های مختلف توسعه داده می‌شود. یکی از مهم‌ترین تأثیرات به‌کارگیری مفهوم هوشمندی کسب‌وکار در سازمان‌ها، اصلاح و بهبود فرآیند‌های کسب‌وکار آن‌ها می‌باشد. از سوی دیگر، صنعت حمل‌ونقل یکی از صنایع استراتژیک و مهم برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است. همچنین اصلاح و بهبود در فرآیند‌های تجاری در این سیستم، نقش بسزایی در بهبود کمیت و کیفیت محصولات (خدمات) عرضه شده دارد. زیرا از طریق کاهش هزینه حمل‌ونقل و بالتبع آن کاهش هزینه عرضه محصول تولیدی به بازارهای مصرف، می‌توان توان رقابتی و توسعه اقتصاد ملی را افزایش داد. بر اساس اهمیت استراتژیک این صنعت و قدرت تأثیرگذار هوشمندی کسب‌وکار بر سازمان‌ها، ما در این مقاله به بررسی کاربردها و تأثیرات هوشمندی کسب‌وکار در صنعت حمل‌ونقل و به‌طور خاص در محدودۀ پایش و مانیتورینگ وقایعی که در این سازمان‌ها رخ می‌دهند،خواهیم پرداخت.
(مطالعه موردی: سه سیستم مدیریت محتوای متن‌باز) از دیدگاه متن‌باز چالش‌ها و دغدغه‌های متعددی در فرآیند انتخاب پلت فرم مناسب برای پیاده‌سازی نرم‌افزارهای مدیریت دانش سازمان وجود دارد. بعضی از آن‌ها عبارتند از: (1) عدم وجود معیارهای مبتنی بر دیدگاه مدیریت دانش برای انتخاب سیستم متن‌باز مناسب، (2) عدم وجود یک مقایسه تطبیقی میان سیستم‌های متن‌باز مبتنی بر کارکرد‌های مدیریت دانش و (3) کم توجهی به اشتراکات فرآیندی سیستم مدیریت محتوا و سیستم...
صنعت گردشگری در کشورهای پیشرفته مورد توجه خاصی قرار دارد. این صنعت ضمن ایجاد اشتغال و درآمدزایی، از تک‌محصولی شدن کشورها نیز جلوگیری می‌کند. در این بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در معرفی و شناسایی و ارائه خدمات توریستی کمک شایانی به گردشگران می‌کند. در این مقاله به نقش تلفن همراه به‌عنوان ابزاری از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری پرداخته می‌شود و راهکاری جدید در این زمینه ارائه می‌گردد. کلمات کلیدی: اکوتوریسم، پورتال سیار،...
(مطالعه موردی: یک مرکز تحقیقاتی) دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان، بدون برنامه‌ریزی به‌منظور دستیابی به وضعیت دانشی موردنیاز جهت تحقق آن اهداف، امکان‌پذیر نیست. لذا برنامه‌ریزی جهت ارتقاء موقعیت دانشی سازمان به‌منظور پر کردن شکاف دانشی میان وضعیت دانش موجود و مطلوب سازمان و تلاش در راستای رسیدن به نادانسته‌ها با استفاده از مجموعه راهکارهای مدیریت دانش را برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت دانش می‌نامند که یک گام بنیادین برای موفقیت مدیریت دانش و به‌تبع آن پیشبرد اهداف دانشی سازمان می‌باشد. در مقاله حاضر، یک متدولوژی جامع برای برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت دانش ارائه گردیده که ضمن شناخت و تحلیل نیاز‌های دانشی سازمان مبتنی بر فرصت‌های محیطی و حوزه‌های کلیدی دانش سازمان، عوامل مؤثر در...
بهینه‌سازی حرکت جمعی ذرات از جمله الگوریتم‏‌های احتمالی مبتنی بر هوش جمعی جمعیت است که در سال‏‌های اخیر کارایی خوبی در حل مسایل مختلف داشته است. مهم‌ترین مزیت این الگوریتم سادگی پیاده‏سازی و تعداد پارامترهای کم آن است. در برخی از مسایل بهینه‏سازی، زمان رسیدن به جواب بهینه بسیار مهم می‏باشد. به همین دلیل در این مقاله، روشی برای کاهش میزان زمان صرف شده برای همگرایی این الگوریتم ارائه‌شده است. در مسائل موردنظر، با توجه به نمودارهای خروجی تولید شده توسط الگوریتم اجتماع ذرات مشخص می‏شود که از یک تکرار به بعد الگوریتم همگرایی زیادی نخواهد داشت، به‌عبارت‌دیگر همگرایی الگوریتم پایین می‏باشد که این می‏تواند نتیجه رسیدن به یک بهینگی محلی باشد. پس باکم کردن حجم ذرات در فضا، سرعت رسیدن به جواب را بالا برده‏ایم. روش پیشنهادی بر روی مجموع‌های از توابع آزمایشی تست شده و با روش‌های دیگر مقایسه شده است. نتایج به‌دست‌آمده کارایی خوب این الگوریتم را نشان می‏دهد.
استفاده از نرم‌افزارهای بهینه‌سازی روزبه‌روز در صنعت جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند و علت آن نیز کم کردن هزینه‌ها و همچنین به دست آوردن نقاط مطلوب برای هر صنعت می‌باشد. مهندسی برق- قدرت نیز از این امر مستثنی نبوده و این‌گونه نرم‌افزارها در آن کارکرد خاص دارند. دستیابی به اهدافی چون جایابی (مکان بهینه) منابع تولید نیرو و یافتن بهترین شبکه توزیع نمونه‌ای از کارکرد این‌گونه نرم‌افزارها می‌تواند باشد. لذا در این مقاله با ارائه روشی جدید به حل مسئله جایابی نیروگاه با کمک نرم‌افزار متن‌باز ZIMPL پرداخته می‌شود.