(Business Intelligence (BI) for Industry) هوش تجاری (BI ) یک راهکار مبتکرانه و وابسته به داده (Data) است که ضریب هوشمندی کسب و کار سازمان ها را در مواجهه با بازار بهبود می بخشد. BI با جمع آوری داده های سازمان از نرم افزارهای مختلف و تجمیع آنها در یک پایگاه داده تحلیلی بستر داده لازم را برای سرویس های زیر فراهم می کند: (1) پیش بینی کسب و کار، (2) گزارش گیری از کسب و کار، (3) نظارت و پایش مستمر کسب و کار و (4) تحلیل چندبعدی کسب و...
(Knowledge Management Generations) در این میان ارتش امریکا به عنوان یکی از پیش گام های مدیریت دانش دفاعی در جهان که دستاوردهای آن وارد کسب و کارهای خصوصی نیز شده است، دارای یک مسیر بلوغ درس آمور و ارزشمند در حوزه مدیریت دانش دارد. مدیریت دانش این ارتش در مسیر تکامل خود نسل های متعددی را پشت سر گذاشته است. الگوها، مفاهیم و راهکارهای مدیریت دانش این ارتش با انجام اصلاحات و بومی سازی قابل استفاده در بنگاه های اقتصادی برزگ نیز می...
(Mobile OLAP Overview) یکی از روندهای جدی و کلیدی در حوزه کسب و کار، روند تحرک پذیری (Mobility) و تحرک پذیری هوشمند (Smart Mobility) است. یکی از پیامدهای همگرا شدن این روند با موضوع هوش تجاری (Business Intelligence-BI) بوجود آمدن مفهومی تحت عنوان هوش تجاری سیار (Mobile BI) است. یکی از ارکان هوش تجاری سیار، مقوله Mobile OLAP است. این ارائه به معرفی مفاهیم و انواع Mobile OLAP و بررسی چالش های پیرامون این موضوع می پردازد....
(Business Process Management System – BPMS ) فرآیند در یک سازمان شبیه به رگ های خون در بدن انسان است. معمولا داده های سازمانی در قالب و چارچوب فرآیندها در سازمان جریان می یابند. مدیریت بهینه فرآیندهای سازمان می تواند موجب عملکرد کسب و کار را بهینه کند و ارزش تجاری بیشتر و سریعتری را برای سازمان به ارمغان بیاورد. در همین راستا از تقاطع و برخورد نظام مدیریتی مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) و فناوری اطلاعات (IT)، سیستمی تحت عنوان...
(Using Web 2.0 for Knowledge Management Solutions) امروز از وب 2.0 به عنوان پلت فرم نسل دوم مدیریت دانش یاد می شود. فناوری های وب 2.0 با فراهم کردن بسترهای لازم جهت به اشتراک گذاری دانش (Knowledge Sharing) موجب افزایش حجم تولید دانش (Knowledge Generation) و بهبود کیفیت دانش (Knowledge Quality) می شوند. این ارائه به بررسی کاربرد و نقش فناوری های وب 2.0 در راهکارهای مدیریت دانش سازمانی از نگاه مدیریت دانش 2.0 (KM 2.0) می...
(New Knowledge Management: From Knowledge Flow To Knowledge Logistics) یکی از لوازم هوشمندسازی کسب و کارها، پردازش دانش است. بعد از نسل مدیریت دانش سنتی، نگاه جریان محور به مدیریت دانش اولویت یافت و این سیرتکامل به سمت لجستیک دانش در حال حرکت است. به بیان دیگر در مدیریت دانش سنتی، اولویت بر روی خود دانش بود اما در نسل جریان دانش اولویت بر روی به جریان انداختن دانش میان گره های دانشی است و نهایتا در لجستیک دانش (ترابری دانش) اولویت بر...